2024-05-30 Trafiksäkerhet Driva trafikskola

Årets skadeförebyggande skola 2024

Priset för årets skadeförebyggande trafikutbildare 2024 delas ut av Försäkringskompetens som i samarbete med STR tagit fram förmånliga motor- och företagsförsäkringar för STR:s medlemmar.

Årets pristagare är Berndtssons Trafikskola i Ängelholm och Klippan, samt Affes Trafikskola i Ängelholm, som fick motta diplom och blommor för sina fina insatser. 

Syftet med priset är att lyfta fram trafikskolor som jobbar strategiskt med att reducera skador. 

  - Berndtssons trafikskola och Affes Trafikskola har fått priset för sitt mångåriga arbete. Trafiklärarna gör ett fantastiskt jobb för trafiksäkerheten, generellt, och förebygger på så sätt trafikskador specifikt. Årets vinnare har under en lång tid haft inga eller få skador, säger Tore Johansson på Försäkringskompetens.

  - Det känns så jätteroligt att få det här priset. Det är ju viktigt att hålla kostnader nere och att få pris för det dessutom, det känns verkligt hedrande, säger Maria Berndtsson, ägare till trafikskolan.

  - Vi har jobbat många år med hållbarhet, vi kör miljöbilar och vill ha personal som trivs och mår bra på jobbet. En annan viktig del är kontinuitet med eleverna, som är viktigt för elev och lärare. Det är ju lättare när jag känner eleven – när måste jag vara mer alert – det bidrar till att hålla nere skador. Det känns jättebra att det lönar sig i längden att jobba hållbart, säger Maria Berndtsson.

Denna utmärkelse heter just skadeförebyggande trafikskola för att visa på att vikten ligger i det förebyggande arbetet.

  - Med färre skador skapas förutsättningar för ännu bättre villkor och lägre premier för de trafikskolor som har STR-försäkringen, säger Tore Johansson på Försäkringskompetens.

  - Jag tror att alla trafikskolelärare på STR-anslutna trafikskolor är duktiga förare. Syftet är att inspirera och uppmuntra trafikskolorna att tänka på att hålla skador nere. Är vi medvetna om detta och kan fortsätta hålla en låg skadehistorik inom STR kan vi även i framtiden fortsätta att hålla nere premien på era fordonsförsäkringar via STR, säger Tore Johansson på Försäkringskompetens.