2020-07-08 Lagar/regler

Hyresvärdar till trafikskolor kan söka lokalhyresstöd

Den 31 juli utökas antalet branscher som kan söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst. Efter detta datum kan hyresvärdar till bland annat trafikskolor söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.

E-tjänsten öppnas för fler branscher den 31 juli. Innan dess kan inga ansökningar för dessa branscher tas emot eftersom e-tjänsten ska uppdateras.

Vad ska dessa branscher göra före 31 juli?

De aktuella verksamheterna ska ha tecknat en överenskommelse om hyresrabatt senast den 31 juli 2020. Överenskommelsen tecknas mellan hyresvärden och hyresgästen. Hyresvärden söker sedan stödet i efterhand och ansökan öppnar alltså den 31 juli.

Vilka förutsättningar gäller för stöd?

Förutsättningarna för stöd är att:

  • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • Överenskommelsen ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 om rabatt på hyran för lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt tidigare avtal (gällande 1 mars 2020) och på i övrigt oförändrade villkor. OBS! För tillkommande branscher gäller att en överenskommelse om rabatt på hyran ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 31 juli 2020.
Hur stort är stödet?

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.

Hur ansöker man?

Hyresvärden ansöker om stödet via Boverkets e-tjänst. Vid behov kan ett ansökningsformulär i Pdf-format rekvireras av länsstyrelsen. Ansökan handläggs sedan av ansvarig länsstyrelse. Efter att länsstyrelsen godkänt ansökan betalas stödet ut av Boverket.

Källa: Boverket

Läs mer:

Fler branscher kan söka lokalhyresstöd 31 juli >>
Vanliga frågor och svar >>