2021-04-12 Transportstyrelsen/Trafikverket Coronavirus

Krav på munskydd vid körprov

Trafikverket Förarprov vidtar ytterligare skyddsåtgärder. Detta med anledning av Folkhälsomyndigheten och regionernas förstärkta budskap och rekommendationer om att bära munskydd särskilt i trånga utrymmen samt att det är fortsatt hög smittspridning och mer smittsamt virus i samhället.

Från den 12 april och tills vidare inför Trafikverket krav på munskydd under körprov (undantag mc) och vid kunskapsprov med tolk. Kravet omfattar såväl kunder som medarbetare. Trafikverket informerar kunder inför prov och uppmanar till att ta med eget munskydd eller använda det som Trafikverket tillhandahåller kostnadsfritt.

Information ges i utskick till kunder och är publicerad på trafikverket.se