2022-05-10 Transportstyrelsen/Trafikverket

Nollvisionen idag: en tjugofemåring med framtidstro

Under 2021 omkom 210 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är mer än en halvering jämfört med för tjugofem år sedan. Trafiksäkerhetsarbetet har gett effekt, men ytterligare arbete krävs. Nu sjösätter Trafikverket en ny aktionsplan för säker vägtrafik

Nyligen offentliggjorde Trafikanalys olycksstatistiken för trafiksäkerhet väg; 210 personer omkom i vägtrafiken förra året. Det är fler omkomna än 2020, då 204 människor omkom.

– Vi bedömer att utvecklingen är på väg åt rätt håll för att nå etappmålet år 2030, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket i ett pressmeddelande. Det finns dock en viss pandemieffekt som har bidragit till den positiva utvecklingen.

Läs pressmeddelandet i sin helhet >>