2021-04-19 Innovation

STR Optima – hör om “nya aSTRa” på medlemsmötet 26/4

Trafikutbildarbranschen förändras och det går undan. STR behöver möta upp detta på olika sätt, bland annat genom att se över befintligt IT-system. Under medlemsmötet 26 april får du höra mer och diskutera STR Optima som på sikt kommer att ersätta det tidigare aSTRa WEB.

- Det som är absolut viktigast för oss i det här omfattande arbetet är involvering - att verkligen titta noga på vad medlemmarna och deras kunder behöver. Vi sitter inte vid ett skrivbord och gissar utan vårt mål är att jobba fram produkter och tjänster som verkligen kan lyfta ett område, säger Daniel Ekberg, innovationschef på STR Service AB.

Arbetet med STR Optima är en del i ett större arbete att skapa en hållbar totallösning för STR:s medlemmar. Alla olika delar har samma slutmål – att anpassa STR:s produkter och tjänster till de behov och önskemål som kan tänkas finnas hos dig som medlem och dina kunder i framtiden. Inkopplade på satsningen är en blandning mellan experter på olika områden, konsulter och medarbetare på STR Service och STR Media och IT.

- Detta är en stor satsning som STR gör och som är nödvändig för att anpassa branschen till framtiden. För oss handlar det om att vi vill ge medlemmarna bästa service och stöd och konkurrenskraftiga produkter och tjänster som ger deras kunder de bästa förutsättningarna att ta till sig kunskap, säger Håkan Björklund, vd STR Service AB.

Läs mer och anmäl dig >>