2020-11-27 Riksdag och regering Driva trafikskola Coronavirus

Fler krisåtgärder för att stötta företag

På fredagen presenterades att möjligheterna till anstånd med skatteinbetalningar kommer att justeras i en kommande ändringsbudget. Utformningen av det förlängda omsättningsstödet för enskilda näringsidkare presenterades också.

Detta skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fler valmöjligheter vid anstånd med skatteinbetalningar

I mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. I början av november meddelade regeringen att anståndstiden föreslås kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Utöver detta kommer regeringen nu att föreslå att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020. Anstånd kan även beviljas retroaktivt.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Ett stöd till enskilda näringsidkare har därför införts och en förlängning för perioden augusti till december har aviserats. Stödet följer perioderna i omsättningsstödet. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.

Nu kan även meddelas att omsättningsgränsen för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare sänks från 200 000 kr till 180 000 kr för perioden november till december. Detta för att fler enskilda näringsidkare som drabbas hårt av pandemin och de nya restriktionerna ska kunna ta del av stödet.

Förslagen kommer att lämnas i en kommande extra ändringsbudget i början av nästa år.

Läs mer: Nya krisåtgärder för att stötta företag och enskilda genom pandemin