2020-09-22 Övrigt

Regeringen föreslår körkortslån till fler unga

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att lånet till körkortsutbildning utvidgas till att även innefatta ungdomar mellan 19–20 år med gymnasieexamen.

-Det är positivt att man från regeringens sida vill satsa på unga människor och tydligt visa hur viktigt körkortet är för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och för samhällsutvecklingen överlag, säger Mattias Glemfors, ordförande för STR.

Kontrollfunktion behövs

Lånet är idag avgränsat till arbetssökande som deltagit i arbetsmarknadspolitiska program samt vissa nyanlända som deltagit i etableringsinsatser. Med de föreslagna ändringarna får mer än 200 000 unga möjlighet att ansöka om körkortslån.

- Lånet ger möjligheter för fler unga människor att planera och slutföra sin körkortsutbildning. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte räcker med pengar – det krävs även tid och engagemang. Det behöver också finnas någon form av kontrollfunktion, så inte lånet används till annan konsumtion och unga människor skuldsätter sig i onödan, säger Mattias Glemfors.

Behov att se över hela utbildningssystemet

Centrala studiestödsnämnden (CSN) kommer enligt Regeringens pressmeddelande att fortsatt hantera lånet med stöd av berörda myndigheter. Regeringen har sedan tidigare även gett CSN i uppdrag att se över körkortslånet i syfte att effektivisera och förenkla lånet, samt lämna förslag på författningsändringar.

- Att kunna låna till körkortet via CSN är positivt på många sätt, samtidigt ser vi som branschorganisation ett stort behov av att se över hela utbildningssystemet och göra det mer kostnadseffektivt för körkortstagarna som helhet – det ska löna sig att göra rätt, säger Mattias Glemfors.

Till pressmeddelandet >>