2024-04-24 Övrigt

STR Riksmöte 2024: Maria Stenman ordförande och regioner blir distrikt

STR:s årsmöte är nu klart, med många bra beslut för framtiden. Medlemmar och förtroendevalda samlades 23 april i Arlandastad för att besluta om förbundets verksamhet kommande år. 

Till ordförande valdes Maria Stenman, som sedan våren 2023 varit tillförordnad ordförande.

  - Det känns jättebra att har fått förtroendet från fullmäktige, att bli vald till förbundsordförande ”på riktigt”, säger en glad Maria Stenman.

En annan viktig del av årsmötet var konfirmerande beslut av justerade stadgar. Bland annat bekräftades införandet av distrikt, som blir 18 till antalet. Distriktrepresentanternas huvudsakliga uppgifter blir att vara ambassadör och arbeta i förbundets riktning, och företräda medlemmars åsikter både inom förbundet och i kontakter med lokala myndigheter.

  - Med distrikten hoppas vi uppnå en närmare anknytning till varandra och göra det lättare att mötas. Distriktsrepresentanterna är våra ambassadörer och är viktiga i ett starkt förbund, säger Maria Stenman, ordförande STR.

  - Nu ska vi fördela förtroendevalda till alla distrikt, så att alla distrikt har representation i fullmäktige. Sedan kommer vi att träffas i augusti för att gemensamt staka ut representanternas viktiga uppdrag framöver.

Det är också årsmötets vilja att fortsätta arbeta gentemot en stärkt trafikutbildning, goda kontakter med andra organisationer i nätverk, samt fortsatt samverkan med olika nationella myndigheter.

Se en intervju med Maria Stenman: 

 

Redan i inledningen av årsmötet visade mötesdeltagarna på vilket engagemang som finns i förbundet, när introduktionsutbildningen diskuterades. Deltagarna menar att ett omtag behövs och en enig samling vill jobba med det framöver.

  - Vi har många viktiga frågor att ta tag i, som förändrad moms , utveckla introduktionsutbildningen hos våra medlemsföretag och att jobba för ett förarutbildningssystem som syftar till livslångt lärande istället för att klara ett prov. Vi behöver både stötta varandra och söka samarbete externt för att nå dit vi vill, avslutar Maria Stenman.