2021-09-28 Trafiksäkerhet Debatt

STR, Skidcar, TÖP: Låt oss utbilda där det behövs utbildning

På tisdagen gör STR, Skidcar och TÖP gemensam sak i en debattartikel i Aftonbladet. Artikeln tar avstamp i olyckor med A-traktorer och elsparkcyklar, svårigheter för utbildare att förändra och påverka en ung människas beteende i trafiken när denna redan lärt sig ett felaktigt beteende i tre år och lyfter behovet av att få utbilda där det behövs utbildning.

"Inför det fortsatta arbetet mot nollvisionen har regeringen fattat beslut om ett nytt mål, som innebär att antalet omkomna i vägtrafiken inte får överstiga 133 år 2030. Vi, som företräder en majoritet av landets trafikutbildare, menar att det kommande etappmålet är nåbart men det kräver att vi får möjlighet att utbilda där det behövs utbildning. Vi vill se en anpassning av regelverket till den verklighet vi alla lever i. Vi vill också att ansvariga politiker tydligt pekar ut riktningen för framtiden, där en kvalitativ körkortsundervisning är en viktig del i den svenska nollvisionsstrategin.

Och framför allt – det är hög tid att sluta låta våra barn leka i trafiken. Det är en grundförutsättning för att vi ska nå de noll döda och svårt skadade i trafiken vi säger oss sträva efter."

Läs debattartikeln i Aftonbladet >>