Omvärld och opinion

För att långsiktigt kunna verka för en god trafikant- och förarutbildning och ta tillvara medlemmarnas intressen, driver vi på STR ett aktivt arbete vad gäller flera viktiga branschfrågor. Ibland handlar det till exempel om snabba insatser som ett pressmeddelande eller en debattartikel, i andra fall handlar det om att förse myndigheter med omfattande fakta och statistik.

Fler exempel på vad vi gör:
• Vi svarar på remisser avseende lagar och föreskrifter inom trafiksäkerhets- och förarutbildningsområdet.
• Vi representerar STR-anslutna utbildningsföretag i olika sammanhang och deltar i utredningar och arbetsgrupper där vi diskuterar och framlägger förslag till förbättringar.
• Vi omvärldsbevakar och driver opinion. Vi ska veta vad som är på gång, vad som berör vår bransch och kunna agera och försöka påverka.
• Vi ser till att ständigt bygga ut och utveckla vårt stora nätverk med andra intressenter och aktörer inom trafiksäkerhetsområdet.
• Vi samarbetar med en mängd organisationer och projekt inom Sverige och Europa och får på det sättet en möjlighet att påverka arbetet för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.