Köra moped - digital

Köra moped – digital är en del av STR:s utbildningsmaterial och ingår i våra digitala tjänster som alltid är tillgängliga via mobilen, läsplattan eller datorn var du än är. I Köra moped - digital har du tillgång till filmer, interaktiva övningar och massor av frågor för att underlätta inlärningen. Du kan känna dig trygg - allt som finns i kursplanen och i böckerna finns i Köra moped– digital fast i sammanfattad och förenklad form.

Varför ska jag som lärare välja Köra moped – digital?
Med Köra moped – digital, som fick en stor uppdatering i början av 2020, vill vi ge dig som lärare möjligheten att arbeta mer flexibelt och smidigt samtidigt som du kan möta elevernas efterfrågan på ett digitalt material. I Köra moped - digital finns allt underlag som behövs utifrån kursplanen samlat i mobilen, läsplattan eller datorn. Du får dessutom verktyg för att bättre kunna följa elevens kunskapsnivå och även anpassa materialet utifrån din elevs/din grupps behov. Du kan också känna dig trygg med att materialet uppdateras automatiskt och därför inte blir inaktuellt. Kopplat till materialet finns ett nyproducerat lärarstöd som du hittar inne i vår plattform Möts & Lär.

Var finns "Köra moped – digital"?
Du hittar Köra moped– digital  i appen Körkort nu med Elevcentralen eller på datorn via elevcentralen.se.

Vad krävs för att få tillgång till och kunna sälja materialet?
För att få tillgång till det fullständiga materialet behöver du ha tillgång till aSTRa WEB och använda dig av det digitala utbildningskortet. I samband med att du lägger till en elev bockar du i att eleven ska ha tillgång till materialet. Då behöver du inte bocka för "frågorna", de ingår i materialet. Är du inte medlem har du enbart möjlighet att köpa frågorna.

Jag vill veta mer om Köra moped - digital
Vanliga frågor och svar