Sälj rätt - riktlinjer vid försäljning av de digitala Köra-materialen

På den här sidan kan du som kund/medlem ta del av riktlinjerna som gäller vid försäljning av STR Service AB:s digitala utbildningsmaterial. Med "digitala utbildningsmaterial" menas de digitala Köra-materialen som finns för de olika behörigheterna inne i Körkort nu med Elevcentralen. Följ stegen som listas nedan för att säkerställa att du gör rätt.

Du hittar även länkar vidare till marknadsföringsmaterial - som du kan använda i dina egna kanaler för att synliggöra de digitala utbildningsmaterialen. Gör det enklare för kunden att tidigt välja STR Service AB:s digitala utbildningsmaterial och i förlängningen upptäcka kvaliteten som en STR-ansluten trafikutbildare kan erbjuda.

Visste du förresten att priset på STR Service AB:s digitala utbildningsmaterial sänktes för dig som medlem/kund med 5% från och med 1 juni 2022?

Körkort nu med Elevcentralen är ett samlingsnamn för STR:s digitala utbildningsmaterial som nås via elevcentralen.se eller appen Körkort nu med Elevcentralen. Utöver en testversion (som innehåller utvalda delar) kan eleven genom köp hos trafikutbildaren koppla på de digitala utbildningsmaterialen, som exempelvis Köra bil - digital, inne i Körkort nu med Elevcentralen.

Röster från dina kollegor

Siktet inställt

"Jag är övertygad om att vi kommer att sälja mer"

Hör Jonas Jansén från Nybrons Trafikskola i Uppsala som följt riktlinjerna.

Läs mer här

nybrons_285x175px.jpg

Valet är lätt

"De flesta av våra elever klarar sitt teoriprov på första försöket"

Hör Sofia Samuelsson från TrafikCenter i Dalarna kring riktlinjerna.

Läs mer här

nybrons_285x175px.jpg

Riktlinjerna

riktlinje5_500x500px.jpg

gron1_200x200px.jpg Öka tydligheten om du paketerar

En ny konsumentköplag som började gälla 1 maj 2022 innebär ökade krav på tydlighet i samband med att du säljer STR Service AB:s digitala utbildningsmaterial. Om du säljer de digitala utbildningsmaterialen i en paketering behöver du därför vara tydlig med vad som ingår i paketeringen och vilka delpris respektive produkt/tjänst har. 

Läs mer om paketeringar (STR Hjälpcenter)

riktlinje2_500x500px_NY.jpg

gron2_200x200px.jpg Använd rätt namn och beskrivning

För att öka tydligheten ännu mer och göra det lättare för dina kunder/elever att förstå vad de köper behöver du använda rätt namn och rätt beskrivning för alla digitala utbildningsmaterial som du säljer.  Följ länken nedan för att ta del av en lista med vilka namn och beskrivningar som gäller för respektive digitalt utbildningsmaterial samt hur du går tillväga.

Läs mer om namn och beskrivningar (STR Hjälpcenter)

riktlinje4_500x500px_NY.jpg

gron3_200x200px.jpg Ange och upplys om en giltighetstid

Du behöver ange en giltighetstid för de digitala utbildningsmaterialen. Eleven/kundens tillgång till utbildningsmaterialet ska tydligt framgå. Det kan vara en begränsad tid eller exempelvis så länge personen är inskriven på en utbildning på skolan. Det är i nuläget upp till dig som återförsäljare.

Läs mer om giltighetstid (STR Hjälpcenter)

riktlinje1_500x500px_NY.jpg

gron4_200x200px.jpg Sälj ”Köra bil – digital” som separat produkt

För att öka konkurrenskraften och göra materialet mer lättillgängligt för kunden ska ”Köra bil – digital”, om du säljer det, även säljas som en separat produkt utöver att ligga i eventuella paketeringar. Det betyder att materialet även ska ligga som enskild produkt i din e-handel. Om du inte har e-handel, men ändå säljer "Köra bil - digital", ska en kund/elev ändå kunna köpa det separat "över disk".

Läs mer om hur du säljer separat (STR Hjälpcenter)

riktlinje3_500x500px_NY.jpg

gron5_200x200px.jpg Nytt rekommenderat utpris för "Köra bil - digital"

Det nya rekommenderade utpriset på ”Köra bil – digital” ligger på 799 kronor. En konkurrensanalys och en översyn visar att STR Service AB:s digitala utbildningsmaterial prissätts för högt i förhållande till det rekommenderade utpriset och nuvarande konkurrens. Därför vill STR betona vikten av att man som återförsäljare rättar sig efter det rekommenderade utpriset.

Läs mer om hur du ändrar pris (STR Hjälpcenter)

 


digitalaprodukter_banners_500x395px.jpg

Synliggör det digitala 

Banners och bilder för utbildningsmaterialen

Marknadsför STR Service AB:s digitala utbildningsmaterial på din hemsida eller i sociala medier genom banners/bilder och filmer.

Gå till marknadsföringsmaterialet


digitalaprodukter_introutb_500x395px.jpg

Filmer och bildspel

Lyft det digitala i introduktionsutbildningen

Ta chansen att marknadsföra STR Service AB:s digitala utbildningsmaterial när du håller i introduktionsutbildningen.

Gå till materialet (STR Möts & Lär)


digitalaprodukter_elevsupport_500x395px.jpg

För dina elever och kunder

App- och materialhjälp inne i STR Elevsupport

Har eleverna frågor om app eller material? Be dem först kolla om de hittar svaret inne i STR Elevsupport.

Gå till STR Elevsupport