halSTRa WEB

halSTRa WEB är en anpassning av vårt affärssystem aSTRA WEB för trafikövningsplatser. 

Programmet har även en koppling till aSTRa WEB där trafikövningsplatsen kan knyta till sig trafikskolor som bokar plats på trafikövningsplatsens utbildningar direkt i sitt aSTRa WEB