Strikta regler vid kontroll

Om du blir stoppad i en poliskontroll och det konstateras fel i lastsäkringen – vad händer då? Gunnar Carlsson, pensionerad trafikpolis och tidigare läromedelsförfattare för STR, reder ut begreppen.

  • Är det vanligt gods blir bötesbeloppet 1 500 kronor.
  • Rör det sig om farligt gods som inte är korrekt säkrat blir det böter på 4 000 kronor.
  • I grövre fall, där polisen bedömer att det rör sig om vårdslöshet i trafik, blir straffet dagsböter.

– Antalet dagsböter kan vara mellan 30 och 150 och bestäms av domstol. Hur stor dagsboten blir avgörs av förarens inkomst och betalningsförmåga, men grovt sett brukar beloppet för en dagsbot ligga på en tusendel av årsinkomsten. Tjänar du 300 000 om året och döms till 50 dagsböter blir det alltså 15 000 kronor.

Riskerar körkortet

Men det stannar inte där. Oavsett vilken av de tre påföljderna som blir aktuell, så får Transportstyrelsen alltid en rapport. Det kan leda till körkortsåterkallelse eller varning.

Dessutom, påpekar Gunnar Carlsson, är polisens huvudsakliga uppgift att förhindra att brott begås.

– Det innebär att det i princip alltid blir stopp på platsen. Föraren får inte fortsätta förrän lasten är korrekt säkrad. Det är upp till föraren och åkeriet eller speditören att lösa det. Och det är alltid bara föraren som kan straffas.

Ha pappren i ordning!

Förutom körkort ska föraren ha alla nödvändiga handlingar med sig. Är det farligt gods i lasten krävs vissa handlingar, rör det sig om internationell trafik krävs rätt papper för detta.

– Många tror att jobbet som yrkesförare bara handlar om att köra fordonet. Men man ska kunna så mycket mer, säger Gunnar Carlsson.

 Publicerad december 2016