2024-04-19 Rättsfall Trafiksäkerhet

Arbete mot mutbrott angeläget

IMM, Institutet mot mutor, släppte för en tid sedan sin rapport för 2023. Arbetet mot mutbrott är viktigt och STR välkomnar allt arbete som bidrar till minskad korruption och mutbrott.

Från rikstäckande medier har det framställts i rubriker som att de mest ”mutintensiva” branscherna är ”…trafikskolor och besiktning”. Fakta är att det är en (1) av de 34 fällande domarna i rapporten som 2023 berörde en trafikutbildare, inom Yrkeskompetensbevis, YKB. En hel bransch kan inte utmålas som svarta får på sådan grund.

Tre fall berör mutbrott kopplat till förarprovet, alltså inte utbildare. En mer adekvat rubriksättning hade kunnat handla om ”körkortsprov och besiktning”. Den missvisande rubriksättningen har påtalats för aktuella medier.

STR tog för flera år sedan beslut om nolltolerans mot mutbrott inom STR[1]. Med det markerar vi tydligt för kunder, potentiella kunder och samhället i stort, att STR inte på något sätt accepterar någon form av mutbrott och uppmanar samtliga medlemmar och anställda som utsätts för detta att polisanmäla.

I över 20 år har STR jobbat aktivt på många olika fronter för att sätta stopp för illegal trafikskoleliknande verksamhet.

  - Både branschen och myndigheter måste arbeta för en laglig och seriös trafikutbildning. Illegal trafikskoleverksamhet är inte bara omoralisk, det drabbar den enskilde körkortstagaren och är ett hot mot trafiksäkerheten, säger Maria Stenman, tillförordnad ordförande STR.

Fakta i sammanhanget är dessutom att trafikskolebranschen betydligt oftare utsätts för fullbordade mutbrott. STR följer återkommande upp i hur hög grad medlemsföretagen utsätts för mutbrott. Årets undersökning visar att trenden är vikande jämfört med föregående år. Ändå har under 2023 cirka 15 % blivit ombedda att utfärda falska intyg för en obligatorisk utbildning, och 3 % har blivit erbjudna samarbete med en förmodad illegal aktör.

  - Det är glädjande att färre drabbas, men det bästa vore ju så klart att detta inte alls förekommer. Vi ska alla kunna lita på att våra medtrafikanter är utbildade och trafiksäkra, säger Maria Stenman, tillförordnad ordförande STR.

Om du kommit i kontakt med verksamhet som du upplever som oseriös eller misstänker är olaglig är du välkommen att kontakta det Granskningsråd som STR bildade 2019, via e-post: granskningsrad@str.se

Om du som medlem utsätts för eller misstänker muta - polisanmäl alltid! Om du vill ha råd och stöd - kontakta STR:s granskningsråd.

[1] https://www.str.se/om-oss/vi-jobbar-for/laglig-verksamhet/nolltolerans-mot-mutbrott/