2020-07-08 Statistik/Rapporter

För första gången på länge: Andelen som klarar förarprov ökar

Samtidigt som medierna rapporterar om långa köer till förarprov ökar andelen som klarar provet. Förmodligen beror detta på coronapandemin och de restriktioner som den har medfört.

Under sommaren brukar det vara extra långa köer till Trafikverket Förarprov. Provsituationen under sommaren 2020 är dessutom värre än vanligt på grund av de begränsningar som coronapandemin medfört. En kanske oväntad effekt av detta är att andelen som klarar proven nu verkar öka. Det uppger bland andra Sveriges radio P4 väst, som intervjuat STR:s relativt nya förbundsordförande Mattias Glemfors.

”Körproven under maj månad hade gått upp med sju procent. Det är en stor ökning. Tittar man på förstagångsproven, så är den ännu större”, säger Mattias Glemfors till radion.
Han tror att den ökade andelen som klarar provet helt enkelt beror på att färre chansar, eftersom de vet att kötiden till ett omprov är väldigt lång.

Mattias Glemfors hoppas att den långa nedåtgående trenden nu är bruten: ”Nu är det viktigt att vi fortsätter på den vägen, att man kommer till prov när man känner att man kan”.

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson