2021-12-17 Utbildning

Arbetsförmedlingens utbildningar: Tillbakavisat beslut överklagat

För ett par veckor sedan tillbakavisade förvaltningsrätten Grönlunds överklagan av Arbetsförmedlingens upphandling av yrkesförarutbildning. Nu har rättens beslut överklagats och utbildning står fortsatt stilla.

För ett par veckor sedan tillbakavisade förvaltningsrätten Grönlunds överklagan av Arbetsförmedlingens upphandling av yrkesförarutbildning. Nu har rättens beslut överklagats och utbildning står fortsatt stilla.

Utbildningarna till buss- och lastbilsförare i Arbetsförmedlingens regi har en längre tid stått stilla på grund av den överklagade upphandlingen. Det har mittitrafiken.se tidigare rapporterat om. I slutet av november väcktes dock hopp om att utbildningarna snart skulle kunna komma igång igen. Då avslog förvaltningsrätten Grönlunds Yrkesutbildningar AB:s överklagan om att Yrkesakademin, till en för låg ersättning, fått 45 av 50 kontrakt i den senaste upphandlingen. Rättens beslut om avslag var dock möjligt att överklaga, vilket nu har skett. Överklagan betyder att målet hamnar i kammarrätten, som ska analysera om saken ska tas upp till prövning.

– En ansökan om prövningstillstånd innebär att kammarrätten nu tar ställning till om ärendet ska prövas eller inte. Oavsett innebär det att stoppet i arbetsmarknadsutbildningarna förlängs, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen, till webbsiten transportochlogistik.se

Besluten kring vilka som ska få bedriva arbetsmarknadsutbildningarna till buss- och lastbilsförare, som bekostas av Arbetsförmedlingen, har överklagats upprepade gånger. Så har det varit åtminstone sedan 2018 med flera inställda och uppskjutna utbildningar som följd. Förutom att en mängd arbetssökande fått vänta innebär det också att bristen på buss- och lastbilsförare, som sedan tidigare var stor, blivit ännu större.

– Stoppet är mycket olyckligt för många åkerier inom såväl gods- som persontransportområdet som aktivt söker förare med ljus och lykta, säger Caj Luoma till transportochlogistik.se.

Text: Johan Granath. Foto; Staffan Gustavsson