2020-11-20 Rättsfall

Fällande dom om illegal övningskörning – Två rättegångar samma dag

Det blev fällande dom i en av två rättegångar mot personer misstänkta för att ha bedrivit illegal övningskörningsverksamhet. Rättegångarna hölls den 19 november i Karlskrona respektive Östersund. Den andra domen väntas den 3 december.

Mitt i Trafiken har tidigare skrivit om de båda fallen, som utspelat sig i Östersund respektive Karlskrona. I Karlskronafallet åtalades den 19 november en 49-årig man, som arbetar som vaktmästare. Enligt Skatteverkets förundersökning ska denne ha bedrivit omfattande illegal övningskörningsverksamhet från 2015, då han köpte två bilar med dubbelkommando. Bilarna ska under 2017 och 2018 ha körts mycket långa sträckor trots att 49-åringen även har ägt och kört andra bilar.

Enligt vad Skatteverket kallar en ”försiktig” beräkning kan bilarna med dubbelkommando ha använts för omkring 2 000 lektioner per år. Som bevis pekar förundersökningen på att 49-åringen tagit emot en stor mängd swishinbetalningar på antingen 250 kronor, 300 kronor eller belopp som är delbara med dessa summor. Skatteverket bedömer att mannens årliga inkomst från den illegala verksamheten har uppgått till omkring 420 000 kronor brutto.

Eftersom 49-åringen saknar registrerad näringsverksamhet hos Skatteverket, och heller inte har tagit upp inkomster från överkörningen, misstänks han för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Själv hävdar mannen att han är oskyldig. Han har visserligen övningskört men bara med vänner och bekanta som inte betalat för sig. Den stora mängden swishinbetalningar till hans konto förklaras av att hela familjen använder samma swishnummer.

I Östersunds tingsrätt åtalades samma dag, den 19 november, en man född 1958 misstänkt för tillåtande av olovlig körning samt brott mot lagen om trafikskolor. I detta fall bygger bevisningen på flera vittnesmål om hur mannen ska ha övningskört med ett flertal personer med geografisk utgångspunkt från en busshållplats i Östersund. Det finns, även i detta fall, bevisning i form av stora mängder dokumenterade swishöverföringar till den misstänktes bankkonto. En av dem som vittnade var Eleonor Östman på STR-anslutna Anderzons Trafikskola.

– Jag fick berätta vad jag sett, att jag reagerat på att samma bil börjat dyka upp väldigt ofta på busstorget, grön skylt, plockar upp, oftast en utländsk kvinna, sen kommer han tillbaka efter en timme och plockar upp nästa och att detta upprepas 4-5 dagar i veckan vid samma tidpunkter, säger hon till Mitt i Trafiken.

I både Östersunds- och Karlskronafallet var rättegångarna halvdagsförhandlingar och i Östersunds tingsrätt kom domen i direkt anslutning till förhandlingen. Detta eftersom åtalet gällde brott mot lagen om trafikskolor och tillåtande av olovlig körning, vilka är brott med endast dagsböter i straffskalan.
– Påföljden blev 50 dagsböter, säger Jon Runebjer assistentåklagare vid tingsrätten i Östersund. Jag ville ha 60 dagar men är ändå ganska nöjd. Det visar att det fanns skäl att väcka åtal.

I Karlskronafallet innebär brottsrubriceringen bokföringsbrott att påföljden fängelse finns i straffskalan. Det är en allvarligare påföljd och därför har rätten längre ”betänketid” innan dom. Detta enligt Patrik Stintzing på Ekobrottsmyndigheten i Malmö som är åklagare i Karlskronafallet.
– Bokföringsbrottet handlade inte om några jättebelopp och det är en tidigare ostraffad person. Jag yrkar på tre månaders villkorlig dom och samhällstjänst, säger Patrik Stintzing.

Domen faller den 3 december.

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson