2019-09-11 Bakom ratten

Händerna på ratten

Så dök den upp igen, när det rådde sommartorka i medieflödet under semestermånaderna, frågan om hur man håller händerna på ratten. Tjugo i två eller kvart i tre? Vad är mest rätt?

Tidningen som undrade vände sig till Johanna Edelönn på trafikskolan Kör Eco i Linköping, och för henne var det givet vad hon skulle svara.
– När man ställer den frågan tänker man väldigt traditionellt, säger hon. Vi försöker ju frångå det tänkandet. Vi fokuserar i stället på helheten, på manövreringen av bilen. Varför ska man ha händerna på ratten? Vad är det du som förare behöver ha koll på? Och hur ser tekniken ut i bilen du kör?

Hon och hennes kollegor arbetar mycket med just tekniken, eller kanske snarare samspelet mellan människa och teknik i bilen, i sin undervisning.
– Tekniken måste integreras i utbildningen. När det gäller ratten så finns det till exempel i dag väldigt många fler ”paddlar” runt den än vad det fanns förr när man fokuserade på vilket klockslag man skulle ha händerna i när man körde. I dag är det viktigare att tänka att du i första hand ska ha koll på reglagen och dess funktioner. Händerna bör placeras med utgångspunkt från detta.

I moderna bilar är det dessutom så att bilen ”säger ifrån” om du som förare inte har tillräcklig kontroll på ratten. Systemet kanske till och med frågar om det ska ta över.
– I takt med att fler och fler intelligenta system installeras i allt fler fordon blir detta allt vanligare.
Det pågår en diskussion bland trafiklärare om hur mycket plats tekniken ska ha i förarutbildningen. En del vill hålla de tekniska detaljerna ifrån sig, andra – som Johanna Edelönn – tycker precis tvärtom.
– Den tekniska utvecklingen går så snabbt. Eleverna måste när de kommer ut i verkligheten kunna förhålla sig till och hantera modern teknik. Om de inte får lära sig detta på trafikskolan blir det väldigt konstigt tycker jag.

I framtiden kommer alla bilar att vara automatbilar, och Johanna Edelönn och hennes kollegor märker också att intresset för att ta automatkörkort ökar, trots att det fortfarande är ett villkorat körkort; har du ett sådant får du ju inte köra en manuellt växlad bil.
– Vi har från och med i höst två automatbilar i undervisningen, och vi ser redan att elever som tänkt ta det vanliga B-körkortet ändrar sig och tar körkort för automat. Alla våra elever kommer fortsättningsvis att få köra någon lektion med en automatväxlad bil, vare sig det blir den ena eller andra typen av körkort i slutänden.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson /redakta