2019-06-15 Riksdag och regering

Jens Holm, ordförande i TU – Automat bör slopas

– Målet med körkort är att få säkra förare på våra vägar. Det är utbildningen i hur man beter sig i trafiken som är viktig. Växelspaken är liksom inte grejen, säger han till Mitt i Trafiken.

Vi träffas i riksdagshuset i mitten av maj. Det är en sådan där oväntat varm dag som plötsligt kommer en till skänks, en dag när de flesta förmodligen helst av allt vill strunta i allt vad jobb heter och gå ut i solen och sätta sig någonstans och äta glass. Men inne i riksdagshuset råder full aktivitet. Det är frågestund med statsministern i plenisalen och klockan fyra är det tid för votering.
– Jag måste vara där till dess, säger Jens Holm i förbigående. Han är lätt jäktad. Och telefonen ringer hela tiden, kanske för att EU-valet står för dörren och många vill prata med den tidigare EU-parlamentarikern, som dessutom fram till nu varit ordinarie ledamot i EU-nämnden. (Arbetet som trafikutskottets ordförande har lett till att han nu i stället ”bara” är ersättare där, annars blir det för mycket att göra helt enkelt.)

Många förvånades när Jens Holm tilldelades ordförandeskapet i trafikutskottet. Han är vänsterpartist.
– Ja, det är lite ovanligt med en vänsterpartist som utskottsordförande, säger han. Det ger mig en rätt unik position. Ibland känner jag mig som en brobyggare. Trafikutskottets ärenden förbereds i ett presidium där även en ledamot från vardera C, S och KD ingår. I presidiet diskuteras vilka frågor som ska stå på dagordningen och vilka gäster utifrån som ska bjudas in.
– Många trafikfrågor fastnar aldrig i några partikonstellationer, fortsätter Jens Holm. Vi kan tycka lika om en hel del och är alla måna om att nå resultat. Han berättar att utskottet sitter med en sådan partigemensam fråga just nu, den om manipulation av vägmätare i bilar.
– Det finns personer som skruvar tillbaka mätaren så att det ser ut som om bilen inte har gått så långt som den har gjort. Syftet är att höja andrahandsvärdet på fordonet, och enligt svensk lagstiftning är det faktiskt inte olagligt att göra på det här viset. Vi har påpekat detta för infrastrukturministern, men vi tycker inte att han visar tillräckligt stort intresse. Så nu har vi, samtliga partier i utskottet, bestämt oss för att kräva ett tillkännagivande från riksdagen i den här frågan. Vi vill se en lag som skyndsamt kriminaliserar det här förfarandet. Att få till en lag kan ta ett par år, minst.
– Därför vill vi också att ministern agerar redan nu, att han vänder sig till bilbesiktningsföretagen och kräver att de regelbundet noterar bilars mätarställning för att ha möjlighet att kunna jämföra antalet körda mil från ett år till ett annat.

Ett annat tillkännagivande som trafikutskottet fick igenom i riksdagen är kravet på regeringen att tillsätta en utredning om förarutbildningen. Men utskottet var inte enigt. De borgerliga partierna och SD ställde sig bakom det här förslaget, medan S, Mp och V reserverade sig.
– Det vi reserverade oss mot är att det behövs en ny utredning, understryker Jens Holm. Vi menar att det är onödigt, att det bara stjäl tid. Däremot tycker vi precis som de borgerliga partierna att det behövs kraftiga åtgärder mot illegal trafikskoleliknande verksamhet och fusk vid förarprov, att antalet handledartillstånd ska begränsas och att det bör införas restriktioner när det gäller dubbelkommando i bilar. Vad har hänt mer när det gäller det här tillkännagivandet?
– Jag vet ärligt talat inte. Frågan är lyft och nu är det ministerns sak att ta itu med den. Jens Holm säger att trafikfrågorna ligger honom varmt om hjärtat. Alla kan relatera till dem. Dessutom är de helt centrala för att vi ska kunna nå de uppsatta klimatmålen.
– Ingen fråga är viktigare än klimatfrågan. Den överskuggar alla andra frågor.

Vi kommer in på teknikutvecklingen, vad den för med sig. (Dagen innan vi träffas har den första självkörande lastbilen varit ute på en väg i Jönköpingstrakten.) Vad tror han krävs för ett körkort om tio, tjugo år?
– Det enda man med säkerhet kan säga att det kommer att ställas helt nya krav på både förarutbildningen och framtidens förare. Men jag tror att körkortet fortsatt kommer att vara viktigt. När det gäller autonom körning brukar man tala om fem olika nivåer, där nivå fem är den nivå där fordonet kör helt på egen hand och föraren kan göra vad hen vill. Kan man tänka sig körkort som är differentierade? Att en person har B 1-5 men att någon annan kanske ”bara” har B 1-3?
– Varför inte? Fast först och främst måste vi veta att autonoma fordon leder till en säkrare trafik än den vi har i dag. Om det inte är så är ju ingenting vunnet. Med tanke på miljön kan det dock finnas stora fördelar med självkörande bilar, menar Jens Holm. Han ägnar frågan ett kapitel i sin bok ”Om inte vi, vem?” som handlar om klimatfrågan och om den politik han tycker att vänstern ska föra.
– Det finns en fantastisk potential i att bygga hållbara städer med hjälp av självkörande fordon. Om människor inte ägde sina bilar utan i stället bokade dem vid behov skulle, i en stad som Stockholm, 40 procent urban yta lösgöras som vi skulle kunna använda till helt andra saker. Men vi politiker måste veta vad vi vill. Det vet vi inte i dag. Tekniken finns, men mycket annat släpar efter, lagstiftningen till exempel. Vi kommer in på en annan begränsning när det gäller körkort, den som går mellan automat- och manuellt växlade bilar. Det visar sig att Jens Holm tycker precis som STR, att villkor automat bör tas bort. Körkortsutbildningen går ju ut på att var och en ska bli en säker förare. Att bete sig säkert bakom ratten handlar om allt annat än den där växelspaken.
– Om man har ett automatkort och vill skaffa sig ett körkort för manuellt växlad bil vore det rimligt att man enkelt kunde komplettera sin ursprungliga kunskap för att få det utvidgade körkortet, säger han. Vi har faktiskt funderat över detta hemma. Det är bara tre år tills vår dotter får börja övningsköra med oss, men vi har en automatväxlad bil. Om hon ska få ett ”riktigt” körkort duger ju inte det.

Körkortet är viktigt, säger Jens Holm, särskilt för unga som ska ut på arbetsmarknaden och behöver vara aktuella för mängder av olika jobb. Han är glad för att CSN-lånet för förarutbildning är verklighet. Vänsterpartiet kan ta åt sig en hel del av äran för att det finns.
– De som inte har så stor plånbok ska också har möjlighet att ta körkort. Vår intervjutid rinner iväg. Omröstningen väntar. Vill han tillägga något?
– Det skulle i så fall vara att vi talar alldeles för lite om beteenden och attityder i trafiken. Vi behöver fokusera mer på den som sitter bakom ratten.

Text: Catarina Gisby  Foto:Staffan Gustavsson