2020-06-21 Driva trafikskola

”Kunderna ser de långa provköerna”

Det finns stora skillnader i hur trafikskolorna drabbats av ­coronapandemin så här långt. Det framgår av Mitt i Trafikens rundringning och det är också en uppfattning som delas
av STR.
– Varför det är så här har vi inte något enkelt svar på, säger avgående förbundsordförande
Berit Johansson.

Det finns ett antal trafikskolor som inte märker någon skillnad i verksamheten överhuvudtaget,
och så finns det företag som har minskat sin omsättning med 60–80 procent och tvingats korttids­permittera i stort sett all personal. ­Utöver detta finns det företag som har ökat sin omsättning med flera procent under den här perioden.


Hur kan det vara så olika?Berit_181122.jpg
– Vi kan inte direkt se skälen till varför vissa drabbas mer än andra, säger Berit Johansson. Kanske finns det flera olika anledningar. Vi anar till exempel att de som är mer specialiserade är mer utsatta, de som till exempel enbart utbildar för mc eller personbil, eller de som huvudsakligen utbildar enligt intensivkonceptet. De som ­erbjuder flera olika utbildningar har generellt ett ­bättre utgångsläge.
Många mc-utbildare ser hela säsongen som förlorad.
– Provköerna är så långa att eleverna
inte hinner få sina körkort innan säsongen är slut. Då väntar de hellre med utbild­ningen till nästa år.


Totalt har andelen nyinskrivna elever minskat, och en del personbilselever som redan nu vet att de inte får något förarprov förrän i september–oktober väljer också att pausa sin utbildning.
– De börjar ta lektioner igen först när provet närmar sig.
På AM-sidan verkar det finnas ett stort inflöde av kunder. Trafikverket prioriterar mopedproven eftersom det för det mesta rör sig om prov som den enskilde klarar av direkt.
– Här upplever dock många trafikskolor ett moraliskt dilemma, fortsätter Berit Johansson. När AM-eleverna kommer till trafikskolan är provet redan bokat. Det borde vara tvärtom. Utbildning först, provbokning sedan. Men ungdomarnas föräldrar accepterar sällan detta.


Skolor som inte vill jobba på det här viset märker att de förlorar kunder.
– Jag talar med medlemmar som säger att de tvingas jobba på ett sätt de inte tycker om. När fokus ligger på att hinna med en viss mängd utbildning till ett prov som redan är bokat är det mycket svårare för företagen att individanpassa utbildningen, vilket är en skicklig utbildares avsikt.
En positiv effekt i denna kris är att tekniksprång tas.
– Jag talade med en utbildare som håller utbildningar i EcoDriving via Skype, och det fungerar så bra att han tänker fortsätta med detta. Att undervisa på det här viset ligger dessutom helt i linje med själva utbildningen, det blir ju inga resor och ­därmed inga utsläpp.


Introduktionsutbildningen får inte ges på distans, vilket STR tycker är en nackdel.
Med det sagt fråntar det inte trafik­skolorna skyldigheten att ”coronasäkra” de här utbildningarna.
Ett ökande antal kunder är tyvärr kritiska mot de introduktions- och riskutbildningar har tagit del av. Alltför många männi­skor har klämts in i små lokaler, vilket har upplevts som både nonchalant och farligt med tanke på coronavirusets framfart.
Kritiken har nått STR via så kallade NKI-mätningar (nöjd-kund-index) som ett externt företag gör på STR:s uppdrag.
Kommentarerna redovisas anonymt för STR:s förbundsstyrelse som inte vet vilka skolor det handlar om.
– Men vi har fått in cirka 170 klagomål och förbundsstyrelsen ser mycket allvarligt på detta, därför har vi reagerat direkt, säger Berit Johansson. De allra flesta utbildare gör ett jättejobb med att trygga och säkra upp innemiljön, både för medarbetare och för kunder. Men att det finns några som slarvar kan utöver att det får följder för smittspridningen också skada branschen.
En av de kunder som klagat skriver så här:
”Hur tänker ni i covid-tider. 26 personer med en fläkt som drar runt allas utandningsluft i denna pyttelilla lokal. Har ni inte förstått vad vikten av ordentligt cirka 2 meter avstånd betyder. Vad hade vi?
40 cm! Det är ett hån mot rekommenda­tioner som bygger på att det är en dödlig sjukdom som slår blint även på yngre än 70 år. Snälla ta det här på allvar.”
STR:s styrelse har med anledning av ­klagomålen gått ut med ett tydligt brev till medlemmarna. Alla företagsmed­lemmar (inte bara de som betalar för det) kommer dessutom att erhålla samtliga NKI-resultat för den egna skolan för april till och med juni i år, och får därmed tillgång till de skriftliga kommentarer som berör just dem. En mer detal­jerad check­lista kring smittskyddsprevention i samband med förarutbildning har också ­utarbetats av STR och skickats ut till medlems­företagen.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson