2021-06-17 Utbildning

Nödvändigt med mer körkortsutbildning för A-traktorförare?

Antalet A-traktorer ökar kraftigt och tyvärr också antalet olyckor med personskador där fordonet är inblandat.

Försäkringsbolaget If har sammanställt sin olycksstatistik och ställer sig frågan om körkortsutbildningen inte borde anpassas till det faktum att A-traktorerna har blivit så populära.

- Man får köra en A-traktor med ett körkort med behörighet AM, samma som för EU-moped. Det innebär en tolv timmar lång utbildning, varav fyra timmar är praktisk träning, men frågan är hur väl AM-körkortet för moped förbereder en för att köra A-traktor, säger Johan Granholm, motorexpert på If.
- Man tar mycket mer plats på vägen och får bara köra i 30 kilometer i timmen, så det gäller att hålla koll på stressade medtrafikanter som kan ta större risker för att komma förbi.

I slutet av 2020 fanns det cirka 33 000 A-traktorer registrerade i Sverige. Det innebär att de under en period på fem år blivit 79 procent fler.
2019 inträffade sex A-traktorolyckor med personskada. 2020 var antalet olyckor av det slaget 40. Till och med den sista maj i år har redan 23 personskadeolyckor med A-traktor ägt rum.

Det har blivit lättare att bygga om lite modernare bilar till A-traktorer, vilket anses vara en av anledningarna till att fordonen har blivit mer vanliga.

 

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson