2021-07-01 Trafiksäkerhet

Pandemin gav lägre dödstal i trafiken

Under 2020 minskade antalet dödsfall i trafiken inom EU med 17 procent jämfört med 2019. Det är en ovanligt stor minskning på så kort tid. Europeiska trafiksäkerhetsforskare tror att den är ett resultat av pandemin och dess restriktioner.

Sedan femton år tillbaka kommer varje år en rapport från det europeiska rådet för transportsäkerhet, ETSC, där bland annat antalet dödade och svårt skadade i trafiken i EU-länderna, samt Norge, Storbritannien, Israel, Serbien och Schweiz, redovisas.
Totalt dog 18 844 människor på europeiska vägar 2020. Det kan jämföras med 2010 då 29 691 individer gick samma öde till mötes. Det är lika med en minskning på 37 procent.

Det enskilda land som hade den största minskningen av dödstalen under samma period är dock Norge, som ju inte är medlem i EU. Från 2010 till 2020 minskade antalet dödade i den norska vägtrafiken med hela 55 procent. Långsammast var utvecklingen i Nederländerna och Storbritannien. Där var minskningen 5 respektive 14 procent under tioårsperioden.
Att dödsfallen minskat så kraftigt inom EU under 2020 tillskrivs pandemin och konsekvenserna av den.

I dagsläget räknar man med att ungefär 4 miljoner människor världen över har dött av covid-19. Cirka 1,3 miljoner människor dör på vägarna varje år, trots de förbättringar som skett på senare tid. Bland barn i åldern 5 till 14 år är trafikolyckor globalt den vanligaste dödsorsaken.

– Trafiksäkerhet är i slutändan en folkhälsofråga, påpekar Antonio Avenoso, vd för ETSC.
Och tillägger:
– Under det senaste decenniet har minst 13 miljoner människor dött på världens vägar. Det extraordinära och nödvändiga globala svaret på pandemin har visat hur beslutsfattare och samhället kan agera när man arbetar mot ett gemensamt mål.
Underförstått, så borde världen arbeta även när det gäller den pandemi som kallas trafikdöden.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson