2023-03-06 Lagar/regler

Skärpning av A-traktorkrav föreslås i nytt körkortsdirektiv

EU-kommissionen presenterade nyligen sitt förslag till nytt körkortsdirektiv. Bland annat innehåller det förändringar vad gäller reglerna för A-traktor.

Sverige är unikt i Europa med att tillåta A-traktorer och under en tid har diskussionerna om A-traktorer avlöst varandra, inte minst i svensk media. Antalet fordon har ökat och det rapporteras om allvarliga olyckor där ungdomar både omkommit och skadats allvarligt.

Tydlig markering

Kommissionens förslag till nytt körkortsdirektiv innebär förändringar vad gäller A-traktor. Bland annat att det ska krävas att föraren är minst 16 år och har ett så kallat B1-körkort. För att ta B1-körkort ska det dessutom krävas att man genomgår ett förarprov, det vill säga teoriprov och körprov.

-Det är ett intressant ställningstagande från EU-kommissionens sida där man gör en tydlig markering mot att det svenska systemet vad gäller A-traktor inte är i linje med nuvarande EU-lagstiftning, säger Christer Rosén Wickman, förbundssekreterare STR.

Viktigt titta på helheten

Kommissionens förslag blir nu föremål för förhandling mellan medlemsstaterna i rådet. När medlemsstaterna är eniga om hela körkortsdirektivet ska rådet och Europaparlamentet komma överens. Vanligtvis är detta en process som kan pågå under ett antal år, skriver regeringen i ett pressmeddelande. STR kommer i sin tur att granska och noga analysera innehållet i förslaget framöver.

-Det är mycket på gång med både förslag på nytt körkortsdirektiv och en översyn av förarutbildningssystemet. Det ska bli intressant att se vilken väg Sverige kommer att ta, säger Christer Rosén Wickman. Oavsett vad man landar i menar vi att det viktiga är att titta på helheten och ställa sig frågan - vilken kunskap och attityd vill vi att en förare i ett fyrhjuligt fordon ska ha? Det är en nyckelfråga som vi menar behöver få ett tydligt svar.

 

Läs hela pressmeddelandet på Regeringen.se >>

Mer om förslaget på EU-kommissionens hemsida >>