2020-09-28 Riksdag och regering

Snart kommer nya översynen – åtgärder mot illegal övningskörning förväntas

Den 1 oktober presenteras den kompletterande utredningen om förarutbildningssystemet. Utredningen är ett resultat av missnöje med den översyn som Transportstyrelsen och Trafikverket gjorde.

I december 2018 presenterade de båda myndigheterna ett förslag till översyn av förarutbildningssystemet behörighet B. Förslaget fick en hel del kritik, bland annat från STR och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut).
De kanske tyngsta invändningarna kom dock från en majoritet i riksdagens trafikutskott.
En återkommande uppfattning, som även utskottet framförde, var att översynen saknade åtgärder mot illegal övningskörning. De båda myndigheterna försvarade sig med att åtgärder mot illegal verksamhet inte ingick i deras utredningsuppdrag. De såg också faror med ytterligare utredning, vilket skulle kunna innebära ”långbänk och skapa osäkerhet”.

STR:s kritik handlade, förutom om bristen på åtgärdsförslag mot illegal övningskörning, om att förslaget var svåröverskådlig, ryckigt och frikopplade teori från praktik. VTI-forskaren Sonja Forward ansåg att översynen borde ha rekommenderat fler obligatoriska inslag i utbildningen. Hon ansåg också, liksom STR, att förslaget ställde för höga krav på handledarna i form av skrivningar om att dessa skulle stå för självvärdering och coachning.

En majoritet i riksdagens trafikutskott (TU) ansåg utöver detta att översynen borde ha tagit upp saker som ny teknik i utbildningen, antalet handledartillstånd, liksom det privata ägandet av bilar med dubbelkommando. Andra punkter som enligt utskottet borde ha belysts var möjligheten att släcka tvåan och att kunna uppgradera automatkörkort till manuellt körkort.

I mars 2019 lade en majoritet i TU fram ett betänkande för riksdagen, vilket resulterade i ett tillkännagivande som uppmanade regeringen att göra en ny utredning. Den skulle se över förarutbildningen behörighet B på ett bredare sätt än vad som gjorts i Transportstyrelsens och Trafikverkets översyn. Som ett resultat av tillkännagivandet fick Transportstyrelsen i början av september 2019 i uppdrag att föreslå åtgärder för att komma tillrätta med illegal verksamhet i trafikutbildningsbranschen.

Men enligt en majoritet i TU var detta inte tillräckligt. I en intervju med Mitt i Trafiken sade den moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden, som är engagerad i förarutbildningsfrågor sedan 2012, att regeringen bara delvis följt riksdagens tillkännagivande. Han menade också att uppdraget var luddigt formulerat och för smalt. Uppfattningen delades av en majoritet i utskottet, som uppmanade regeringen att bredda uppdraget. Det skulle nu även handla om hur förarutbildningssystemet kunde bli effektivare och hur illegal övningskörningsverksamhet kunde begränsas.

Det är Olof Stenlund, projektledare på Transportstyrelsen, som har genomfört utredningen. Den skulle egentligen ha presenterats i maj 2020 men har försenats av coronapandemin.

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson