2022-05-30 Utbildning

STR föreslår: Ta C1-lastbilskort, få B-körkort på köpet

STR provar en ny strategi för att få fram fler professionella yrkesförare.
– Vi vill att Sverige ansöker om att bli försöksland för att ta C1-behörighet utan att först ha B-behörighet, säger STR:s Karin Joelsson.

Mitt i trafiken har tidigare rapporterat om det EU-direktiv, vars syfte bland annat är att driva på utvecklingen mot fossilfria bränslen. En del i detta arbete är att genom undantag göra det möjligt för personer med B-körkort att köra fordon som väger upp till 4,25 ton. I dag går gränsen vid 3,5 ton. De enda villkoren är körkortsinnehav i minst två år och att fordonet drivs med el eller gas, samt att det är drivlinan som orsakar den överskjutande vikten.

– Vi skulle vilja lyfta ett annat förslag:
Att Sverige ansöker om försöksstatus för att man ska kunna ta C1-behörighet utan att först ha B-körkort, säger Karin Joelsson, verksamhetsansvarig för tunga fordon på STR.
Tanken med detta är att man ”hoppar över” B-behörigheten. En16-åring skulle på det sättet kunna börja övningsköra i personbil, samt genomgå riskutbildning för B-körkort, liksom andra teoretiska inslag i utbildningen. Som 17,5-åring får eleven, enligt STR:s förslag, sedan börja övningsköra C1-lastbil med en maxvikt på 7 ton. Eleven kan i detta skede även genomgå grundutbildning för yrkeskompetens som ju krävs för att köra yrkesmässigt.

– Med C1-behörigheten får vi betydligt bättre utbildade förare, jämfört med dem som kör 4,25 tons lastbil på B-körkort. Vi får till exempel chaufförer som har yrkesmässig kompetens om last, lastsäkring, kundbemötande och kör- och vilotider.
Detta skulle vara bra för alla inblandade parter, menar Karin Joelsson. Framför allt kan det bidra till att minska den stora bristen på chaufförer inom transportnäringen. Det skulle också vara positivt för dem som utbildade sig denna väg, eftersom C1-utbildningen, förutom YKB, också skulle ge B-körkort.

– Chaufförer med C1-behörighet är också enormt mycket mer användbara för åkerierna. Sedan kan den som har C1-behörighet ganska lätt kliva vidare genom att utbilda sig på högre tunga behörigheter.
Hon menar också att STR:s förslag skulle gynna rättvisa villkor i transportbranschen, liksom trafiksäkerheten. Bland annat mot bakgrund av det fusk som förekommit på B-proven under senare år.
– Det kör omkring massor av B-körkortsinnehavare som har dålig eller ibland ingen utbildning, det får vi inte glömma.

STR har lämnat förslaget om att bli försöksland till enskilda tjänstepersoner på Transportstyrelsen bland annat. Där har förslaget bemötts väl, enligt Karin Joelsson. Trots detta är det är långt ifrån sannolikt att det blir verklighet, konstaterar hon.
– Det kan bli svårt men inom STR vill vi vara konstruktiva och komma med förslag som kan bidra till att lösa existerande problem.

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson