2021-12-16 Driva trafikskola

STR och Taxiförbundet samarbetar

Det råder stor brist på taxiförare och fler behöver utbildas.
– Vi skulle gärna samarbeta med STR kring utbildning och utbildningsmaterial, säger taxiförbundets vd Bawer Coskun.

Under Coronapandemin minskade taxiresorna kraftigt. Många förare lämnade yrket och långt ifrån alla har återvänt, vilket innebär problem när efterfrågan ökar. Behovet av att resa med taxi kommer dessutom, på längre sikt, att öka, menar Bawer Coskun.
– Ska vi lyckas med klimatomställningen krävs mindre privatbilism. Trängseln ökar på våra vägar, om flera ska äga sin bil i framtiden får helt enkelt inte alla plats.

Det finns tecken som pekar på att en sådan anpassning är på gång, menar han. Till exempel väljer ganska många hushåll, framför allt i storstadsregionerna, att inte äga en bil. Idag tar dessutom färre ungdomar körkort.
– Det betyder en ökad efterfrågan på taxi. Vi ser också att taxi alltmer blir en del av den särskilda kollektivtrafiken och den efterfrågestyrda kollektivtrafiken. Tillsammans innebär detta ett stort behov av fler förare.

För att arbeta som taxiförare krävs en taxiförarlegitimation (TFL) som utfärdas av Transportstyrelsen. För att komma i fråga för TFL ska den sökande ha fyllt 21 år och ha haft körkort i minst två år. Hen ska dessutom ha blivit godkänd på tre teoretiska prov och ett körprov hos Trafikverket. Utbildning består av en digital teorikurs som Taxiförbundet säljer.

Bawer Coskun ser dock möjligheter med att använda annat utbildningsmaterial.
– Vår kärnverksamhet är inte att tillhandahålla utbildning. Ska man erbjuda utbildningsmaterial så måste det utvecklas på ett bra sätt. Jag har haft kontakter med STR:s Benny Gunnarsson och ser gärna ett samarbete kring utbildningsmaterial.
Han menar att det krävs krafttag för att få flera att intressera sig för taxiföraryrket.
– Under pandemin såg vi en halvering av sålt utbildningsmaterial, trots uppmaningar om att människor skulle skola om sig till olika bristyrken. Jag skulle gärna se att CSN-lån även gällde utbildningen till taxiförare.

Både STR:s tillförordnade ordförande Benny Gunnarsson och Pia Söderlund, som är verksamhetsansvarig bil inom STR, ser positivt på ett möjligt samarbete.
– Vi har börjat titta på ett utbildningsupplägg och kommer att ha en dialog med Taxiförbundet, säger Benny Gunnarsson.


Pia Söderlund menar att STR är beredda att kunna erbjuda material och även utbildning för förbundets medlemmar, som i sin tur sedan utbildar taxiförare.
– Vi har ett bra material både till föraren och utbildaren. Lärarmaterialet kommer vi att göra mer tillgängligt i vår utbildningsportal och på sikt, om behovet finns, vill vi även erbjuda lärarutbildning digitalt.

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson