2021-04-13 Driva trafikskola

Konsultens råd till dig som trafikutbildare

Du som är trafikutbildare, gör en kalkyl för ditt företag. Vilka kostnader har du? Bestäm sedan vilka krav du har på lönsamhet.
Och glöm inte att det finns ett tydligt samband mellan pris och kvalitet.

Många av STR:s medlemmar känner vid det här laget till Thomas Persson från Företagsbyrån i Luleå. Efter det att Robert Vikström kontaktade honom och tog initiativ till en hel utbildningsdag för trafikutbildarna i Norrbotten har Thomas besökt även övriga regioner inom STR och talat om företagande och lönsamhet.
Turnén ägde rum före pandemin. Det finns med andra ord all anledning att friska upp minnet. Mitt i Trafiken bad Thomas Persson att lista sina viktigaste råd till trafikskolorna, något han gärna gjorde. Här kommer de:

* Lägg ner tid på att göra en noggrann kalkyl. Vilka kostnader har företaget? Hur ser inkomsterna ut? Och vad har du för krav på lönsamhet för ditt företag?
* Bedöm sambandet mellan pris och kvalitet. Bestäm strategi utifrån detta. Vill du vara ett lågprisföretag förutsätter det att du har billiga lokaler, att bilarna inte är så dyra, etcetera. Här framhåller dock Thomas Persson att det inte är framgångsrikt att vara ett lågprisföretag när man är ett litet bolag. Då har man inte något annat att tävla med än priset.
* Tvätta bort hjärnspöket att körkort är dyrt. Förstå och förmedla att det är en kostnad som ska fördelas över fem, sex decennier. Även om ett körkort blir dyrare än genomsnittet handlar det kanske om en slutlig kostnad på ett antal hundralappar per år.
* Inse att få andra branscher tillhandahåller en lärare per elev.
* När du prissätter lektioner – gör det utifrån din egen kalkyl, inte utifrån vad konkurrenterna tar betalt. De har kanske helt andra förutsättningar än vad du har.

Thomas Persson menar att de vanligaste misstagen trafikskolorna gör är att inte sätta upp ordentliga kalkyler samt att de håller för låga priser, generellt.
– Det finns givetvis undantag, men de flesta har fel prissättning, säger han. Man har inte tänkt på detta att värdera pris kontra kvalitet. Många erbjuder hög kvalitet till för låg kostnad. I grund och botten tror jag att det handlar om att trafiklärare är pedagoger som är intresserade av att förmedla kunskap och inte siffermänniskor som är vana vid att tänka i ekonomiska termer.


Det är ett alldeles för stort fokus, även i branschen, på priset för körlektioner, säger Thomas Persson, revisorn från Luleå som föreläst för STR:s medlemsföretag om hur de bör tänka kring företagande och lönsamhet. Service och kvalitet är lika viktigt, om inte viktigare. Att ta körkort ska vara en upplevelse. Thomas_persson_2.jpg

Ett problem med dålig lönsamhet är att man inte kan betala ut tillräckligt bra löner, menar Thomas Persson.
– Jag tycker att det är en låg lönesättning för trafiklärare. Människor som har arbetat i tio, femton år och gör ett oerhört viktigt jobb tjänar kanske 26-28 000 i månaden. Det är begripligt att många efter ett tag söker sig till helt andra branscher.
Det råder i dag en stor brist på trafiklärare. Men i stället för att i första hand kräva fler platser på trafikutbildningarna tycker Thomas Persson att branschen ska lägga kraft på att behålla befintliga trafiklärare.
– Ökar man lönsamheten i företagen kan man erbjuda anställda högre löner och därmed öka chanserna för att de stannar kvar i yrket.

Många bör också se över hur de nyttjar såväl personal som fordon. Att ha en lärare per elev är enormt kostsamt. Många skolor har i dag grupputbildning i bil, och det är (när det inte är pandemi) rätt väg att gå enligt Thomas Persson. Däremot är det alldeles för många som låter sina dyra bilar stå helt stilla alldeles för många timmar varje dygn.
– Här måste man tänka annorlunda. Antingen ha färre bilar eller nyttja dem bättre över dygnet. Det finns säkert många kunder som skulle vilja ta lektioner utanför traditionellt ”vanlig” arbetstid. Jag tycker att trafikskolorna borde erbjuda kvälls- och helgutbildning i större utsträckning.

Text: Catarina Gisby