Bättre miljö med rätt teknik

Kör du ett arbetsfordon? I så fall kan det vara all idé att lära dig hur du håller bränsleförbrukningen nere och minskar de skadliga avgasutsläppen. För om du har koll på rätt teknik och har en god kunskap om dina arbetsmaskiner skapar du bättre förutsättningar både för miljön och för din ekonomi.

I den här artikeln snabbguidar Joakim Gudmundsen, vd och ägare av Yrkesförarcentrum och även utbildningsansvarig för STR:s kurser i Ecodriving, oss igenom entreprenadmaskinernas teknikvärld ur en miljösynpunkt.

När det gäller Working EcoDriving kan det vara svårt att prata teknik i generella termer, då uttrycket inkluderar en mängd olika maskiner, allt från mindre gräsklippare till truckar som väger 200 ton. Men A och O är att minska bränsleförbrukningen. Det kan du påverka både genom att välja maskiner och teknik som är bättre ur miljösynpunkt men också genom att köra dem på ett smart sätt.

Att hålla ned bränsleförbrukningen

När det gäller att få ned bränsleförbrukningen är det framför allt två saker som styr: elektrifiering och varvtal.

Många stora maskiner, exempelvis höglyftare i hamnar, är idag hybrider. Mindre truckar är ofta rena eltruckar.

– I maskiner med mycket hydraulkraft kan man sätta in elektriska spakställ och liftar istället för hydrauliska. På det sparar man mycket bränsle, menar Joakim Gudmundsen.

Att hålla ned varvtalet så att det blir mycket dragkraft redan på låga varv och att använda maskiner med varvtalsbegränsning minskar också förbrukningen av bränsle. Precis som lastavkänning, där varvtalet regleras efter lasten.

Användarens ansvar

Något som också är viktigt är att tänka på vilken sorts maskin som används var.

– Hydrostattruckar är till exempel bra när man står mycket still och lyfter, men inte när man ska transportera saker och köra längre sträckor. Där ligger det på användarens ansvar att veta vilken maskin som ska användas till vilket jobb, säger Joakim Gudmundsen.

Avgasrening i flera steg

Utöver en lägre bränsleförbrukning finns det också tekniker som håller ner och hjälper till att göra avgasutsläppen mindre miljöskadliga.

Många maskiner har idag avgasrenare i olika versioner. Hur bra de fungerar klassificeras i steg, där de bästa är steg 4 och 4b. Då har maskinen både EGR-teknik (Exhaust Gas Recirculation) och SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction).

EGR innebär att avgaserna återinförs i förbränning en andra gång för att kyla ned förbränningen vilket bildar mindre kväveoxider.

SCR-tekniken är en efterbehandling av dieselfordons avgaser och innebär att tillsatsen addblue tillförs i en katalysator för att omvandla kväveoxider till kvävgas och vatten.

Både dessa tekniker begränsar kväveoxidutsläppen vilket minskar försurning och övergödning.

För- och nackdelar
– Nya medelstora och stora maskiner har den här utrustningen. På en mindre maskin innebär avgasreningen för mycket motstånd för maskinen, vilket gör att bränsleförbrukningen dels ökar och att maskinen inte orkar som den ska, säger Joakim Gudmundsen.

– Det finns dessutom nackdelar med de här teknikerna. Partikelfiltret måste renas och för att göra det måste motorn stå på tomgång, något som självklart inte är bra, menar Joakim Gudmundsen.

Sist nämner Joakim Gudmundsen att de flesta maskiner idag är common rail-dieslar. De jobbar med ett jämnt insprutningstryck i motorn vilket ökar verkningsgraden och får ner bränsleförbrukningen.

 Publicerad december 2016