Dags för ordning och reda i den svenska transportbranschen

På väg mot sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor för yrkesförare – nu tar regeringen tag i problem som fortkörning, utländska olagliga transporter, fusk med kör- och vilotider samt stressig arbetsmiljö på vägen. En ny utredning ska bland annat ta fram förslag för effektivare kontroller av yrkesförare, se över sanktioner och föreslå en ny samlad organisation för kontrollerna.

Sommaren 2019 avslutas med goda nyheter för svenska yrkesförare. Infrastrukturminister Tomas Eneroth var tydlig under regeringens pressträff måndagen den 26 augusti: Det måste bli bättre ordning på de svenska vägarna – och det behövs bättre och effektivare kontroller av yrkestrafiken. Sedan 2014 har regeringen bland annat genomfört klampning som gör att polis kan hindra ett fordon från att köra vidare, infört sanktionsavgifter för överträdelse mot cabotagereglerna samt utbildat cirka 400 poliser och polisinspektörer för att kontrollera utländska fordon. Det räcker dock inte.

Yrkesföraren har rätt till schyssta arbetsvillkor

Alltför många förare kör för fort på de svenska vägarna och undersökningar visar att yrkesförare är några av de värsta fartsyndarna.

Regeringen vill därför genomföra en kartläggning av hur kontroller av taxi-, gods- och busstrafik görs idag och hur detta system ska kunna förbättras. Utredningen ska också undersöka om det behövs en ny samlad organisation för att kontrollerna ska bli effektivare. Men det handlar också om att minska fusk med kör- och vilotider, skapa rimliga körtider inom uppdragen och framför allt få bukt med utländska förare som bryter mot EU:s regler kring inrikestransporter. Det skapar både osund konkurrens och dålig arbetsmiljö.

Efterlängtad översyn av transportbranschens villkor

Utredningen kommer också att granska transportbranschen för att se vilka överträdelser som kan växla från straffrättsliga påföljder till sanktioner. Detta för att det ska bli dyrare att göra fel, och att det drabbar åkeriet i högre grad än den enskilde föraren. Dessutom vill regeringen se om det finns möjlighet att ytterligare förstärka trafiksäkerheten genom införande av så kallade trafiksäkerhetskontrollanter. Infrastrukturminister Tomas Eneroth vill också att utredningen tittar på möjligheten att myndigheter kan testa förare för narkotika utan att någon misstanke om brott finns. Detta för att minska rattonykterhet och i förlängningen försöka minska de olyckor som sker under påverkan av alkohol och droger. Transportbranschen har en viktig roll att fylla i samhället och målet med utredningen är att ge yrkesföraren tryggare arbetsmiljö och ge svenska åkerier rimliga villkor. Resultatet kommer att börja redovisas i november 2020.

 Publicerad augusti 2019