Därför erbjuder Volvo utbildningen Safe & Eco

– För oss är det ett mervärde att kunna visa företag hur de snabbt och enkelt i vardagstrafiken kan bygga vidare på sin miljöprofil.
Det säger Jenny Stark, Key Account Manager på Volvo Car Sverige, som erbjuder STR:s utbildning Safe & Eco till sina kunder.

Volvo Car Sverige har en grupp om sex Key Account Managers som reser mycket i landet och träffar kunder och Volvohandlare. I gruppens fall rör det sig främst om stora företag som handlar upp fordonsflottor på 50 bilar eller fler.
– I dessa större upphandlingar kan det efterfrågas ett särskilt upplägg kring miljö, utöver själva bil- och bränslevalet, berättar Jenny Stark. Många har en tydlig miljöprofil och där kan vi visa att även förarnas körsätt kan vara en viktig del i den.
Jenny berättar att de gärna lyfter fram att utbildningen snabbt kan bli en väldigt bra investering för företagen – utöver för deras miljöprofil också direkt ekonomiskt med minskad bränsleförbrukning eller färre skador på bilarna.

Frågor du bör ställa dig

För att kunna erbjuda sina kunder Safe & Eco har Jenny och hennes kollegor själva gått utbildningen. Jennys intryck är att den ger en bra uppdatering av trafikkunskaperna, och är en hjälp att uppmärksamma sitt eget beteende och få ett större fokus på säkerheten.
– Vi fortbildar oss inom många områden, men körkortet tog de flesta i 18-årsåldern och har sedan dess aldrig tagit en körlektion. Men mycket har hänt i trafiken och alla har mycket att vinna på att fräscha upp kunskaperna – både för miljöns och säkerhetens skull.

Ditt sätt att köra påverkar varumärket

Just individens eget agerande är samtidigt en känslig fråga. Hur långt kan en arbetsgivare gå i att påverka sina anställda?
– Det är en balansgång, men kör du företagsbil – och vill bidra så mycket som möjligt till att varumärket uppfattas positivt – kan du via Safe & Eco få veta precis vad du själv kan påverka.
– En annan sak som är bra – för företaget också – är att kursen ger möjligheter att öka förarnas personliga säkerhet; med kursen ökar medvetenheten om risker man lätt utsätter sig för i trafiken utan att tänka på det.
En svårighet när det gäller säljare som är ute mycket på vägen är att kunna samla dem vid ett utbildningstillfälle under en hel dag. Jenny Stark tycker därför att STR:s upplägg med lokala körskolor är bra.
– Det blir mycket lättare för säljaren om det går att ta en halvdag på den ort man ändå befinner sig.

 Publicerad november 2016