Frihet och risk – yrkesförarens arbetsmiljö ligger dåligt till på vägen

Yrkesförare inom tung trafik toppar statistiken när det handlar om dödsolyckor i arbetet. Arbetet innehåller ofta riskfyllda moment med lastning och lossning, men statistik visar att den största delen av dödsolyckorna sker i trafik. Är risken för vägens riddare som störst när arbetsgivaren inte ser vägen som en arbetsmiljöfråga? Eller bidrar hård konkurrens till orimliga arbetsvillkor?

För yrkesförare inom tung trafik, såväl som busschaufför, taxiförare, tjänstebilsförare eller hemtjänstpersonal på väg till brukare, är vägen en del av arbetsdagen. Enligt Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen tillhör också vägen arbetsmiljön där väglag, körtid, fordon och trafik påverkar förarens möjlighet att utföra jobbet säkert och tryggt.

– För många arbetsgivare är det inte självklart att körtid mellan två arbetsplatser faktiskt kan vara ett arbetsmiljöproblem och att det alltid är arbetsgivarens uppgift att säkerställa att personal färdas säkert i trafiken, säger Gustav Sand Kanstrup, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Okunskap skapar risker för yrkesförare

Arbetsmiljöverket fick 2016 uppdraget av regeringen att utreda situationen för arbetstagare som arbetar i trafiken eller kör i arbete. Rapporten Olycksförebådande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg publicerades förra året och den visar att yrkesförare inom tung trafik har oroväckande hög olycksstatistik och alarmerande siffror när det kommer till dödsolyckor i arbetet. Hela 25 procent av arbetsrelaterade dödsolyckor som sker i trafik drabbar lastbilsförare. Gustav Sand Kanstrup konstaterar att det finns en hel del okunskap hos arbetsgivare, men också att vägen är en plats som flera myndigheter har ansvar för.

– Det är lätt att bortse från vägen när arbetsmiljö ofta ses utifrån arbetsplats. Arbetsmiljöverket arbetar för att fler arbetsgivare ska ta in just vägen och trafikmiljön som en del av personalens arbetsmiljö, så att detta också omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är en viktig förebyggande åtgärd.

Upphandling av transporter innebär ansvar

Vad som orsakar olyckorna är svårt att säga, men helt klart är att en stor faktor är förarens möjlighet att få utrymme att utföra jobbet på ett säkert sätt. Transportbranschen är utsatt för hård konkurrens, vilket gör att uppdragen kanske får villkor med korta körtider eller andra förhållanden som i sin tur försätter föraren i en orimlig och farlig situation. Arbetsmiljöverket lyfter osund konkurrens i sin rapport och Gustav Sand Kanstrup menar att det finns kunskapsluckor om yrkesförarnas arbetsvillkor hos de som upphandlar och köper in transporttjänster. Samtidigt har upphandlarna stor möjlighet att förändra och påverka.

– YKB är lagstadgat enligt Transportstyrelsen och ska säkra kunskap kring regler för transport av gods. Annars får du inte arbeta som yrkesförare. Arbetsmiljölagstiftningen har till uppgift att säkra en bra arbetsmiljö. Men med bättre kunskap och riktlinjer gällande upphandlingar så kan vi också hjälpa till att öka säkerheten ytterligare. Målet är ju att ingen ska skadas under sitt arbete.

 Publicerad november 2018