Lastbilsförarens vardag: Frihet på vägen – skicklighet bakom ratten

Frihet, självständighet och omväxling är lastbilschaufförens vardag. Passionen för livet på vägen och ansvaret att leverera är hjärtat i arbetet, men skiljer också agnarna från vetet. Det är ett yrke som inte är för alla och det är inget riskfritt jobb. Men utan yrkesföraren stannar Sverige.

Transportbranschen skriker efter kompetens och statistik pekar på att inom tio år kommer det att behövas ungefär 50 000 yrkesförare inom tung trafik. Behovet av transporter har ökat stadigt de senaste åren, vilket beror både på högkonjunktur och på en ihållande byggboom över stora delar av landet. Samtidigt sker allt mer handel via internet, något som också ökar behovet av transporter. Det ger lastbilsföraren en framtid på vägen.

Problemlösning, service och framför allt frihet i förarhytten

För de flesta yrkesförare som kör lastbil är ingen arbetsdag den andra lik. Som kranbilsförare handlar det mycket om att lasta, säkra last och så klart hämta och lämna; en stor del av arbetsdagen består av problemlösning och service. För godstransportförare är arbetsdagen korta eller långa mil på gamla och nya vägar – både inom landet och utanför Sveriges gränser. Oavsett så är livet som lastbilschaufför självständigt och fritt. I förarhytten är det en person som tar besluten och möter utmaningar som väder, väglag, trafikmiljö och kunduppdrag – och det kräver riktigt skickliga förare bakom ratten.

Alarmerande olycksstatistik och risker i arbetet

Att som yrkesförare köra lastbil, arbeta med tunga laster och ständigt befinna sig på vägen innebär risker. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att föraren har fordon, utrusning och möjligheter att utföra sitt jobb så säkert som möjligt, men arbetsmiljön har ibland brister. Statistik gällande arbetsplatsolyckor visar att yrkesförare inom tung trafik är högt representerade. Här kan leveranstider, stress och trafikmiljö göra arbetsdagen farlig.

Sverige har bäst utbildade yrkesförare

Sveriges yrkesförare inom tung trafik har en gedigen utbildning och ett stort kunnande. Grunden är ett körkort med behörighet C och ett yrkeskompetensbevis. Alla svenska yrkesförare inom gods- och persontransport måste ha ett aktuellt YKB för att få arbeta, vilket gör att dessa är lastbilslängder före utländska förare i kompetens och uppdatering inom lagar och regleringar. YKB-utbildningen ska förnyas var femte år.

Läs mer om YKB här och välj en utbildare som kan lastbilsförarens verklighet.

Visste du att STR:
  • Arbetar med och erbjuder fortbildning av yrkesförare genom YKB.
  • Använder trafikutbildare som är yrkesförare i grunden.
  • Erbjuder YKB-uppdateringar som är intressanta, användbara och inspirerande.
  • Består av trafikutbildningsföretag som utbildar 10 000 yrkesförare varje år.

 Publicerad december 2018