Miljörevisorerna sparar pengar och klimat med EcoDriving

En kurs i EcoDriving har gett märkbara resultat hos certifieringsföretaget Kiwa.
– Vi har omkring 35 revisorer som är ute på vägarna. Eftersom vi är marknadsledande inom just ekologisk certifiering är det naturligt för oss att leva som vi lär, säger företagets vd Hans Lindahl.

Kiwa arbetar med certifiering inom flera olika branscher – bland annat livsmedel, lantbruk, fiske- och vattenbruk, energi samt storhushåll och restauranger.
– Vår personal är huvudsakligen revisorer som besöker kunderna för att kontrollera att de uppfyller kraven för certifiering enligt till exempel KRAV, spårbarhet eller någon ISO-standard, säger Hans Lindahl.
Företaget har två "hubbar" med vardera tio medarbetare i Karlskrona respektive Uppsala. 35 medarbetare kör i tjänsten och så gott som samtliga utgår från sina hemmakontor. Dessa är utspridda från Simrishamn i söder till Vilhelmina i norr.
– De är ju ute mycket på vägarna, totalt blir det omkring 65 000 mil på ett år. Och när så mycket av vårt arbete handlar om det miljömässiga och ekologiska arbetet hos kunderna, så är det rimligt att vi också transporterar oss så klimatsmart vi kan. Till exempel är EcoDriving-utbildning ett av villkoren för KRAV-certifiering, berättar Hans Lindahl.

Nyttigt – och roligt

För ungefär ett år sedan gick hela personalen utbildning i EcoDriving i STR:s regi.
– Jag gjorde såklart själv också utbildningen. Det var nyttigt och även väldigt roligt att gå kursen, säger Hans Lindahl.
– Utbildningen är praktisk. Man får lära sig att köra snålare bland annat genom att köra på högre växlar, att motorbromsa och inte minst att planera sin körning så att hastigheten blir så jämn som möjligt. Det gäller att ligga ett steg före.

Intern tävling

Deltagarna fick bland annat köra en slinga "som vanligt" och sedan samma slinga men med EcoDriving-metoden. Ett instrument i bilen visade skillnaden i bränsleförbrukning.
– Det där var något som engagerade oss alla och det blev som en tävling på firman. Vem nådde den största förbättringen och vem kunde köra allra snålast?
Det kan handla om upp emot 20-procentiga minskningar av bränsleförbrukningen. Men individuellt varierar siffrorna mycket, beroende på vilken körstil man hade före utbildningen. Kiwa har ännu inte gjort någon mätning, men Hans Lindahl uppskattar att bränsleförbrukningen minskat med cirka sju procent.

Skräddarsytt upplägg

Eftersom Kiwas personal är så utspridd över landet och det även av andra skäl inte fungerade med ett samlat utbildningstillfälle, valde man ett skräddarsytt upplägg från STR.
– STR har ett nätverk av körskolor över hela landet. I och med det kunde alla medarbetare själva boka en EcoDriving-utbildning på den ort som passade dem bäst, före ett visst datum. Vi fick ett gemensamt pris och STR höll samman det hela.

Bidra till hållbarhet

Som certifieringsrevisorer med klimat och miljö i fokus är det naturligt för ett företag som Kiwa att själva vara en del av ett mer ansvarsfullt sätt att jobba:
– Att lära sig EcoDriving och sedan hålla sig till metoden är ett enkelt sätt att bidra till hållbarhet, konstaterar Hans Lindahl.

 Publicerad november 2016