Rutiner ger färre trafikskador – här är bästa tipsen för företag

– Det finns stora mörkertal kring vad trafikskador med tjänstebilar egentligen kostar företagen och försäkringsbolagen. Men med rutiner för rapportering, analyser och utbildning kan man komma långt.
Här är de bästa tipsen på hur du kan få ner skadorna och därmed kostnaderna, enligt Mats R Andersson, rådgivare inom skadeförebyggande på Trygg Hansa.

Mats R Andersson jobbar skadeförebyggande genom att hjälpa kunderna att införa rutiner och arbetsprocesser som på både kort och lång sikt ska få ner antalet olyckor. Kunderna kan vara företag med många leasade tjänstebilar, eller företag med yrkesmässig trafik som buss- och taxibolag eller åkerier.

– Nästan oavsett vilken typ av företag det gäller, så beror olyckorna på samma sak: stress, trötthet och bristande uppmärksamhet. Och de resulterar i samma huvudtyper av olyckor:bilolycka.png

  • Bilolyckapåkörning bakifrån,
  • påkörning av fasta föremål,
  • påkörning av stillastående fordon och
  • olyckor i samband med filbyten.
Aktivt arbete kan spara mycket pengar

De allra flesta vägtrafikolyckor som leder till skador är små. Men de är väldigt många – och därför blir kostnaderna i längden stora, för att inte säga enorma.

– Mörkertalet är stort eftersom många skador ligger under självriskbeloppet och då hamnar de kostnaderna ofta bland de allmänna servicekostnaderna. Har man dessutom valt en högre självrisk för att få ner premierna blir mörkertalet ännu större.

Det finns mycket att göra och stora pengar att spara för det företag som vill arbeta aktivt med att få ner antalet olyckor och de kostnader i form av både reparationer och sjukfrånvaro som de orsakar. De svåra olyckorna, med allvarliga personskador och rentav dödsfall, är som toppen på ett isberg. Därunder döljer sig massor av små olyckor och små skador. Och ännu fler incidenter, alltså händelser som kunde lett till en olycka.

– Att komma igång med en strukturerad incidentrapportering är ett väldigt bra första steg. Men det är svårt för många – varför ska man lägga tid på att rapportera om en massa saker som bara var ”nära ögat”? Därför brukar vi rekommendera att man tar med småskadorna i incidentrapporteringen, då blir det mer konkret och enklare att få struktur, säger Mats R Andersson.

Driver Risk index

Driver Risk Index är en annan metod. Det är ett psykologiskt utvärdering som visar varje förares tendenser till riskabelt beteende i trafiken.

– Utvärderingen är en utbildning i sig, men den kan också leda vidare till andra utbildningar, till exempel Safe & Eco som STR erbjuder och som vi också samarbetar med, säger Mats R Andersson.

Många skador på tjänstebilar

Leasingbolag som han har kontakt med rapporterar om väldigt många skador på så kallade tjänstebilar.

– Det finns många tänkbara förklaringar till det. De förarna har ju inte bilkörning som sin arbetsuppgift, utan är kanske säljare eller konsulter. Det kan finnas en ökad risk att de gör annat samtidigt som de kör – till exempel skickar sms. Vi ser också en stor skillnad på antalet skador och olyckor när man jämför leasade tjänstebilar och privata bilar som används i tjänsten. Det kan tyda på att man beter sig mindre ansvarsfullt i trafiken när det inte är ens egen bil.

När det gäller företag som leasar tjänstebilar – det handlar ofta om större företag med 25-50 bilar eller ännu fler – saknar Mats R Andersson ofta en samarbetspartner:

– Yrkestrafikföretagen har ju alltid en ”fleet manager” eller motsvarande. Men om kärnverksamheten är en annan så saknas ofta det och då saknas även överblicken, säger han.

 Publicerad november 2016