Så fick Jetpak optimala leveranser

Med en smartphone i handen och en optimalt beräknad rutt utstakad har Jetpaks chaufförer fått en snabbare och enklare arbetssituation samtidigt som de sparar mycket tid och bränsle på sitt sätt att köra. Genom att kombinera fortbildning och digital teknik finns det stora förtjänster att göra – både för föraren, för transportföretaget och för slutkunden.

Då konjunkturen gick ner för ett par år sedan såg Jetpak att efterfrågan gick ned på den typ av specialsydda expressleveranser som var deras specialitet. Samtidigt ökade e-handeln och därmed behovet av daglig distribution till många adresser.

– Det sätt vi arbetade på då var inte perfekt anpassat efter hur marknaden såg ut, förklarar Sebastian Leth, Product Manager E-commerce Distribution & Logistics på Jetpak. För att kunna vara konkurrenskraftiga måste man skapa effektiva lösningar för chaufförerna så var och en kan göra så många stopp som möjligt utan att behöva tänka på annat än att köra och leverera.

Förenklat gränssnitt spar tid

Många distributionsfirmor använder sig av dyra och svårhanterliga handenheter för att registrera leveranser och kvittenser. Jetpak såg att det fanns både tid och pengar att tjäna på att integrera det handhavandet i en vanlig smartphone.

– Dels är chaufförerna vana vid gränssnittet och dels finns det oändliga möjligheter till att utveckla och designa appen efter hur chaufförerna verkligen använder den.

Sebastian Leth förklarar att det enkla gränssnittet sparar upp till en minut vid varje stopp, jämfört med andra handenheter med menyer som ska bläddras igenom och pekpennor som ska användas.

– Det kanske inte låter så mycket, men ska du göra 40 leveranser under en kväll är det 40 minuter sparad tid bara där.

Optimerade färdvägar för alla

Med den ökade mängden leveranser ställdes också ökade krav på trafikledningen. Genom att integrera Route Optimiser Cloud från DPS International till sitt affärssystem löste man den utmaningen. Ruttoptimeringsprogrammet beräknar den optimala färdvägen för samtliga chaufförer som ska arbeta under det aktuella passet. Var och en får därefter en turlista direkt in i sin smartphone och kan följa den.

– De flesta chaufförer hittar ju till varenda adress i sin stad, men om det är någon ny förare eller en annorlunda adress kan de dessutom få en färdbeskrivning direkt i appen via Google maps.

Genom dessa beräkningar kan Jetpak med bra precision räkna ut när de kommer att leverera till varje enskild mottagare.

– Vi tittar mycket på hur vi kan utveckla den servicen ännu mer, för att slutkunden ska få en så bra produkt som möjligt. De nya tjänsterna med leveranser av matkassar hem till dörren gör till exempel ett mycket bra jobb med att precisera sina lämningstider. När vi implementerat systemet i hela organisationen tror jag vi kommer kunna göra det också.

EcoDriving – effektivare körning

Att optimera rutterna för att spara både tid och bränsle är något man också lär sig genom att gå en utbildning i EcoDriving.

– EcoDriving handlar om både teknik och taktik, säger Michael Axelsson, vice ordförande i STR, men också utbildare inom EcoDriving. Under en utbildning tittar vi bland annat mycket på hur föraren eller företaget kan lägga upp sina turer effektivare ur en ekonomisk vinkel.

Michael Axelsson förklarar att han ofta möter förare eller företag som kör efter gamla rutiner, oavsett om trafiksituationen förändrats eller om kundlistan blivit längre.

– Man kan tjäna mycket bränsle på att optimera sina rutter så att bilen står still så lite som möjligt. Ibland kan den längre vägen runt centrum vara både snabbare och billigare än den som går igenom. Och det är något som kan ändras över tid och även efter tidpunkt på dagen.

Ett moment i en utbildning i EcoDriving innebär att Michael Axelsson eller någon av hans kollegor sitter med en förare under ett par timmar och studerar både körteknik och körtaktik.

– Det är ofta enklare att komma utifrån för att kunna hitta brister och förbättringspotential, säger han. Man blir lätt hemmavan. Den här typen av vidareutbildningar är mycket efterfrågade just nu, då fler och fler ser vilken vinning det går att göra. Med insatser, såväl inom vidareutbildning och digital teknik finns det stora förtjänster att göra – både för föraren, för transportföretaget och för slutkunden.

 Publicerad oktober 2016