Trafikanters beteenden hot mot yrkesförares arbetsmiljö

Att vara yrkesförare innebär ett arbetsliv på vägen och många timmar i förarhytten. Med allt fler fordon, stress och höga hastigheter på vägarna är inte alltid arbetsmiljön den bästa. Kjell Andersson, yrkesförare, efterlyser bättre bemötande i trafiken.

För privatpersoner är vägen och bilen en transport. För en yrkesförare eller tjänstebilsförare är detsamma kontor och arbetsplats. Kjell Andersson har kört tung lastbil sedan 1993 och med många mil bakom sig konstaterar han att både egoism och nonchalans i trafiken har ökat. Det påverkar hans och andra yrkesförares arbetsmiljö dagligen.

– Jag tycker att det har blivit en försämring de tio, femton senaste åren. För väldigt många människor handlar det mycket om att jag ska fram, och att det är jag som har mest bråttom. Det är en allmän känsla, och den är inte bra – varken för oss som arbetar på vägarna, eller privatbilister, säger Kjell Andersson.

Trafiksäkerhet är en central del i all trafikutbildning och STR arbetar ständigt för att se till att det finns pedagogiskt stöd och läromedel som skapar kunskap och förståelse för riskbeteenden, ens egna och andras i trafiken. Samtidigt så påverkar yttre faktorer som exempelvis stress, sömn och mående hur vi uppträder i trafiken.

Mer trängsel kräver bättre kommunikation

Enligt myndigheten Trafikanalys ökade både antalet personbilar och tung trafik med 1,6 respektive 2,0 procent under förra året*. Men trots ökad trängsel så kan mycket lösas med tydligare kommunikation.

– Det är svårt att läsa trafiken när förare agerar hastigt. Visa vad du tänker göra och utgå inte från att alla ser dig. De flesta bilister byter exempelvis fil väldigt snabbt, och använder knappt sin blinker. Låt den vara på några sekunder innan du agerar. Då hinner vi andra se vart du är på väg och kan förbereda oss.

Kjell Andersson tycker oftast det är lugnare på motorväg än inne stan, men konstaterar samtidigt att motorvägen inbjuder till höga hastigheter. Det har gjort att vänsterfilen inte alltid fungerar som en omkörningsfil, utan mer är för förare som kör 130-140 kilometer per timme. Det gör att de som ligger i högerfilen och vill köra om ofta måste kasta sig ut i vänsterfilen.

– Det är ju inte bara så att jag själv kan bli skadad, utan att jag kan skada andra. Men att anpassa hastigheten är det så många som slarvar med. Jag förstår att det har blivit allt mer avspärrade områden vid trafikarbeten. De flesta har så bråttom att de inte ens sänker hastigheten då.

Släpp mobilen och minska olyckor

Generellt så ser Kjell Andersson varje dag förare som pratar i mobil under körning. Det verkar vara få som inser att de måste använda headset för att köra lagligt. De flesta bilar har idag möjlighet att ansluta mobilen till headset-system väldigt enkelt, så det finns få ursäkter för att inte följa lagen. Speciellt när det finns undersökningar som visar att en förare som skickar sms under körning kan jämföras med förare som kör under alkoholpåverkan.

Trots uppenbara risker i arbetsmiljön som yrkesförare älskar Kjell Andersson jobbet. Friheten och självständigheten är värt mycket. Kjell Andersson har kört både bärgningsbil och arbetat med utkörning av livsmedel. Idag är jobbet kranbilsförare. Han uppskattar variationen i arbetet, och saknar inte stressen som det innebär att leverera varor, speciellt inne i stan.

– Det finns väldigt låg förståelse för att jag arbetar när jag har parkerat på gatan och då hindrar någon bilist att komma fram. De flesta tycker att man bara ska flytta på sig. Men det förstör kanske hela min planering och den tid jag har, innan jag måste vidare.

Kjell Andersson skulle gärna se lite mer kunskap om yrkesförares förutsättningar. Inte bara hos privatbilister utan även uppdragsgivare. Det är inte alla som förstår de regler som finns kring körtider och den lagstadgade vilan, och vilka konsekvenser det innebär för förare som tänjer på restriktionerna.

– Nu möter jag det mer sällan, men det fanns en del sådana diskussioner när jag levererade livsmedel. Det skapar väldigt mycket onödig stress. Oavsett så försöker jag att inte ta med mig jobbet hem. Det mår jag bäst av.

*Siffra hämtad från Trafikanalys, www.trafa.se.
Här finns rapporten!

Kjell Andersson listar de fyra värsta riskbeteenden i trafiken:
  • Förare som inte använder blinker för att visa vart de ska.
  • Förare som pratar i mobil utan att använda headset.
  • Förare som kör hetsigt och inte visar hänsyn.
  • Förare som inte håller avstånd till framförvarande bil.

 Publicerad augusti 2018