Yrkesförare tar inte sin trötthet på allvar

Människan är gjord för att sova på natten och vår kropp behöver sömnpass på sex till åtta timmar. Men dagens samhälle kräver nattarbete för att fungera och för yrkesföraren innebär trötthet en stor risk, speciellt som sömnbrist beräknas bidra till mellan tio och fyrtio procent av alla olyckor. Dessutom visar forskning att yrkesförare missbedömer tecken på trötthet.

De första tecknen på sömnighet kommer ofta redan innan den faktiska känslan av trötthet infinner sig. Kroppen känns rastlös och gäspningar kommer krypande för att sedan intensifieras och upprepas allt oftare. Reaktionsförmågan försämras och när ögonen känns torra och ögonlocken faller ned är sömnen redan verklighet.

– Hjärnan stänger ned all verksamhet, och ger kroppen en sömnattack för att starta sömnen. När ögonlocken sluts så sover man, vilket gör det livsfarligt om du då sitter bakom ratten, säger Torbjörn Åkerstedt, senior professor inom neurovetenskap vid Karolinska Institutet och ledare för en forskargrupp som bland annat studerar orsaker till sömnstörning och sömnens roll vid psykologisk och fysiologisk återhämtning.

Människans biologiska klocka har en rytm på tjugofyra timmar där kroppen efter tolv timmars vakenhet behöver återhämtning. Dag och natt är i grunden det som reglerar när det är dags att vila och när det är tid att vara aktiv.

– Människan är inte är ett nattdjur. Vi har dålig hörsel och inget funktionellt mörkerseende. Innan elektriciteten uppfanns så följde våra sovmönster solens uppgång och nedgång och förmodligen sov vi också bättre då. Nackdelen var att man då sov trångt på grund av få och små sängar som delades av flera personer.

Nattkörningar ökar olycksrisken

Dagens samhälle skulle dock inte fungera om inte människor inom en rad olika branschområden arbetar på natten. Transportbranschen är en av dem. Samtidigt så innebär nattarbete risker för både individers hälsa på lång sikt och exempelvis för yrkesförare inom tung trafik en kraftigt förhöjd olycksrisk på vägen. Forskning visar nämligen att de flesta trafikolyckor som har sömnighet och trötthet som en bidragande orsak sker under tidiga morgontimmar mellan fem och sju.

– Det är då många förare har kört ett långt pass på natten, kroppen har ofta varit vaken mer än sexton timmar och ett akut sömnbehov uppstår. Det behovet är i princip omöjligt att påverka. Du kan fördröja trötthet med hjälp koffein eftersom du då lurar hjärnan att tro att den är pigg, men det väldigt viktigt att förstå att det bara är tillfälligt, säger Torbjörn Åkerstedt.

För att se hur förare reagerar på trötthet under bilkörning har ett flertal studier gjorts i simulator där dels förares köregenskaper observerats, dels har förare fått uppskatta sin egen trötthet och sin körförmåga.

– Det är finns en klar skillnad på hur yrkesförare ser på sin sömnighet jämfört med privatbilister. Yrkesförare tenderar att underskatta att de faktiskt är trötta och upplever att deras körning har fungerat under försöken. Resultaten visar dock att uppmärksamheten har varit nedsatt och att de bevisligen har kört vingligt eller varit på väg över på fel sida av vägen.

Fler studier planeras för att se vad det är som gör att förarna missbedömer situationen och vad det faktiskt innebär för säkerheten på vägarna.

– Det är lika farligt att köra trött som att köra med alkohol i kroppen. Det är både intressant och oroväckande att lastbilsförare i tidigare studier så tydligt chansar när det handlar om trötthet.

Tuppluren kan rädda liv

Riskmedvetenhet är generellt en av yrkesförarens viktigaste förmågor, men med en utveckling där det är brist på förare, hård konkurrens och allt som oftast knappa tidsmarginaler för att kunna utföra uppdragen tullar många på sina kör- och vilotider. Trots att pauserna kan vara ett ess i leken när det handlar om att hantera trötthet. I pauserna finns möjlighet att snabbt reparera sömnbrist.

– Vi har kunnat se att tuppluren ger hjärnan en så pass stor dos av djupsömn att behovet av vila kan flyttas fram. Det är till och med så att man kan ersätta en eller flera nätter med dålig sömn genom ett par tupplurar under dagen.

En tupplur är en per definition en sömnstund på mellan tio minuter och upp till en dryg timme, men bara en kvart har stor betydelse för att ge hjärnan snabb återhämtning. Kroppen får ny energi och reaktionsförmågan såväl som koncentrationsförmågan förbättras. För en förare som har en lång natt bakom ratten framför sig kan höja säkerheten bara genom att ta en tupplur innan passet börjar eller använda vilopausen under passet till att sova en kort stund. Det borde vara en paus alla har tid att ta.

 Publicerad oktober 2019