En modern förarutbildning

Bakgrund:
Det har  inte gjorts någon djupgående genomgång av den svenska förarutbildningen på över 20 år. Detta trots att omvärlden förändras allt snabbare och ytterligare stora förändringar är på gång.

Detta vill STR:

Detta gör STR:

Mer information:

Vill du veta mer om hur STR jobbar med frågan? Kontakta oss.