Utveckling genom Projekt B

Bakgrund:
STR upplever att behovet av förändringar är stort inom körkortsutbildning på behörighet B och vi tror att förutsättningarna för framtidens utbildning kommer se mycket annorlunda ut än vad de gör idag.
Projekt B startades upp för att möta den stora efterfrågan och för att utveckla pedagogik men också en ekonomisk lönsamhet. STR tycker det är viktigt att ligga i framkant och ta initiativ till förändring och utveckling. B-utbildningen är dessutom ett av de tre fokusområdena inom STR.

Detta vill STR:

 • Kunna utbilda fler elever med bättre resultat till en lägre kostnad för eleven och samtidigt stärka företagandet, dvs. en ”effektivare utbildning”.
 • Bidra till en branschöversyn där vi kommer se en kvalitetshöjning på företagen och en pedagogisk vinning.
 • Skapa förutsättningar för utveckling av digitalt utbildningsmaterial, utbildning på automatväxlat och grupputbildning.
 • Vara delaktig i en omfattande pedagogisk utveckling.
 • Hjälpa medlemmarna att möta framtidens utbildning.

 

Detta gör STR:

 • Ser över och utvecklar utbildningsmaterial
 • Utvecklar arbetssätt för hur man utbildar teoretiskt och praktiskt, utbildar i grupp och utbildar på automatväxlat fordon
 • Bevakar utvecklingen av simulatorer, ny teknik, miljöanpassade fordon och alternativa drivmedel, hjälpsystem och hur man använder dessa i utbildning.
 • Skapar dialog med myndigheter och samarbetspartners
 • Ser över lönsamheten
 • Skapar dialog med trafiklärarutbildningen

 

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta projektledare Pia Söderlund, pia.soderlund@str.se.