Gnäll inte på YKB - se istället möjligheterna

Under nästa år kommer cirka 50 000 svenska förare inom tung trafik att uppdatera sina yrkeskompetensbevis. Är du en av de förare som tycker YKB är ett nödvändigt ont, bör du tänka om. YKB är fem utbildningsdagar för en yrkeskår som sällan premieras med vidareutbildning. Karin Joelsson, verksamhetsansvarig för tunga fordon hos STR, menar att en rätt använd uppdatering kan förbättra både yrkeslivet och höja förarnas anseende.

Syftet med YKB är att minska miljöpåverkan, öka säkerheten, kunskapen och statusen hos lastbilsförare i alla europeiska länder. Lagen och förordningen om yrkesförarkompetens bygger på ett direktiv antaget av EU och alla svenska yrkesförare inom tung trafik måste ha ett uppdaterat YKB för att få jobba i lastbilshytten.

Med cirka 25 000 dödsolyckor per år på de europeiska vägarna, en enorm ökning av efterfrågan på transporter, högre krav på leveranser samt konkurrensvillkor som påverkar förarnas arbetsmiljö allt mer negativt är EU:s strävan att höja kompetensen inom branschen viktig.

Transportbranschen är under hård press

Det är ingen slump att den svenska regeringen tidigt i höstas tillsatte en utredning med målet att bland annat skapa konkurrens på lika villkor, minska fusk med exempelvis färdskrivare och föreslå nya sätt att kontrollera både nykterhet och hastigheter på vägarna. Det är ett stort ansvar att vara yrkesförare och idag svårare än någonsin att få utrymme att göra ett riktigt bra arbete bakom ratten.

Förarnas villkor måste bli bättre

Tyvärr satsar alldeles för få arbetsgivare på vidareutbildning, trots att det finns ett kollektivavtal som ger alla yrkesförare rätt till minst en utbildningsdag per år. YKB innebär dock en obligatorisk utbildning. Med planering och framförhållning så behöver inte alla delkurser göras under ett år och inte heller bli onödigt kännbara vad gäller bortfall av arbetstid och extra kostnader. YKB är tätt sammankopplat med yrkesförarens arbetsmiljö. Yrkesförare inom tung trafik är en av de grupper som toppar statistiken när det gäller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Att vara uppdaterad i de säkerhetsföreskrifter som finns kan exempelvis minska risk för kläm- och lastolyckor. Den yrkesförare som kan och förstår de föreskrifter som finns bakom kör- och vilotider kan också lättare argumentera mot arbetsledare som lägger omöjliga tidsramar för körningar. Yrkesförare är i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar på grund av hög stress och ett stillasittande arbete, att då få inspiration och kunskap om ett mer hållbart och hälsosammare yrkesliv kan knappast vara onödigt.

Ställ krav

Välj att se de olika uppdateringarna som välbehövliga tillfällen att få diskutera arbetslivet tillsammans med andra förare och branschkollegor. Använd YKB som en kompetensutveckling och ställ krav på den utbildare som står för uppdateringen. Med trafikutbildare som både har den teoretiska kunskapen, den praktiska förståelsen för lastbilsförarens verklighet och pedagogiska kunskapen att utveckla deltagarna kan YKB förbättra arbetslivet och faktiskt hjälpa till att höja yrkesförarens anseende. Det behöver transportbranschen – och det är varje förare värd.

 Publicerad oktober 2019