Lätta på gasen – var med och öka säkerheten på vägen

Hastighet kan rädda liv. Hastighet kan döda. Om alla fordonsförare håller hastighetsbegränsningen så skulle antalet döda i trafiken minska med över 100 liv. Ändå kör många alldeles för fort. Kanske är det okunskap som gör att privatbilister trycker för hårt på gasen, men vad gör att 70 procent av yrkesförarna inom tung trafik inte håller hastigheten?

Med tätare trafik och högre stress i trafikflödet ökar risker för olyckor. Nollvisionens mål om att minska antalet döda och skadade i trafiken står inför stora utmaningar. Under 2018 omkom hela 325 personer i trafiken vilket är ett av de svartaste åren på länge i trafiken. Yrkesförare inom tung trafik är en av de yrkesgrupper som toppar arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Det handlar inte bara om tillbud vid lastning och lossning, utan om olyckor som sker på vägarna. Samtidigt visar statistik att 70 procent av yrkesförarna inom tung trafik kör för fort och att olyckor där lastbilar är inblandade ökar.

Omöjliga uppdrag på vägen

Vägen och arbetet i lastbilshytten är yrkesförarens vardag och arbetsmiljö. Föraren ska kunna utföra sitt arbete så säkert som möjligt vilket innebär att fordonet och fordonets utrustning ha sådan kondition och status att det faktiskt är möjligt. Alla yrkesförare inom EU ska ha ett YKB, yrkesförarkompetensbevis, för att säkerställa att regler och lagar kring yrkestransporter följs. Målet med YKB är att öka trafiksäkerheten, minska miljöpåverkan och öka yrkesförarens status inom hela EU.

Samtidigt finns det yttre faktorer som kan påverka hastigheten och omdömet på vägen. Arbetsmiljöverket har exempelvis lyft bristen på kunskap kring YKB och yrkesförarens arbetsvillkor hos de befattningar på företag som upphandlar och köper in transporttjänster. Att redan när föraren startar bilen ha ett leveransuppdrag där få, eller inga, tidsmarginaler finns, ökar stress och ökar risken för höga hastigheter.

YKB är kompetens och säkerhet

Bättre vägar, vägräcken och teknik som geofencing kan hjälpa till att skapa en säkrare miljö och rädda liv. Men individernas handlande och riskmedvetenhet i trafiken är avgörande. Trafikforskning visar att när en stor grupp trafikanter agerar och anpassar hastigheten så tar andra trafikanter efter. Får yrkesförare fler möjligheter att öka säkerheten i sin vardag – som bättre körtider och sundare konkurrensvillkor – kan det hjälpa till att rädda liv. YKB är ett verktyg och en garanti för att säkra kompetens och trygga förare i trafiken. Genom att satsa på ökad riskmedvetenhet och utnyttja varje uppdatering av YKB till ny kunskap, gynnas både företag och förare. Samtidigt blir trafikmiljön säkrare för alla.

Källor:
Nollvisionens podcast från Trafikverket.
DN Debatt.

 Publicerad februari 2019