Osund konkurrens hotar svenska lastbilsförare

Med låga fraktavgifter och en ökad näthandel ställs högre krav på snabba och effektiva transporter. Men jakten på låga kostnader riskerar att försämra arbetsmiljön för yrkesförare inom tung trafik. Idag hotar utländska förare som struntar i EU:s regler för cabotage svenska åkeriers möjlighet att konkurrera på lika villkor.

EU:s cabotageregler ger utländska förare möjlighet att köra inrikestransporter under vissa premisser. Målet med cabotage är att öka antalet effektiva transporter och minska tomkörningar. Dock utnyttjas reglerna allt mer av östeuropeiska förare som kör långt fler än de tillåtna sju dagarna i Sverige. Deras kontrakt innebär dålig lön och usla villkor, vilket skapar en minst sagt dålig arbetsmiljö för de utländska förarna, men gör också att svenska åkerier inte kan konkurrera på lika villkor. När utländska förare stannar kvar i månader för att köra transporter inom Sverige, riskerar svenska åkerier att slås ut. Dessutom använder och bor förarna ofta på rastplatser som inte är anpassade för lastbilar, vilket både medför ökad nedskräpning och miljörisker. Den som bryter mot cabotagereglerna kan få böter på upp till 40 000 kr, men tendenser visar att problemet trots allt växer. Logistikforskare Henrik Sternberg, Iowa State University, arbetar nu med att både kartlägga fuskets utbredning och se vilka rutter som förarna trafikerar. Genom en app kommer svenska trafikanter och svenska yrkesförare kunna rapportera in utländska förare på vägarna och genom det ge ett faktiskt underlag. Det i sin tur ska lyfta fram de osunda konkurrensvillkoren och i ge möjligheter till förändring.

Läs mer om studien här.

Låga fraktavgifter hotar lastbilsförarens framtid

Ökad handel, främst på nätet, tillsammans med högkonjunktur och byggboom har ökat samhällets behov av transporter. För att locka till köp erbjuds ofta e-handelskunder låga eller inga fraktavgifter men en snabb leverans hem eller till närmaste hämtningsställe. Dock har attraktiva erbjudanden ett pris: Billiga transporter kan innebära högre miljökostnader, ökad stress för förare och priskonkurrens som gör att det blir svårt för svenska åkerier att behålla lönsamhet i sina verksamheter. Yrkesförare inom tung trafik är en utsatt grupp vad gäller arbetsmiljöskador och det finns en stor okunskap hos de som upphandlar transportuppdrag om vilka regler som gäller. Hård och osund konkurrens bidrar till sämre arbetsvillkor för både svenska och utländska förare, trots att behovet av säkra och miljövänliga transporter ökar. Det holkar ur kvaliteten och statusen i ett yrke som har brist på förare; det har inte framtiden råd med.

 Publicerad augusti 2019