Så gör du för att spara på miljön

Hoppa över växlar, motorbromsa och ha rätt lufttryck i däcken? En Sifoundersökning* från i våras visar att svenskarnas syn på vad ecodriving är skiljer sig åt. Så vad ska du egentligen tänka på?

Joakim Gudmundsen är VD och ägare av Yrkesförarcentrum och även utbildningsansvarig för STR:s kurser i EcoDriving. Han har arbetat med EcoDriving i 18 år och betraktas som STR:s miljöguru. Här ger han sina bästa tips för en miljövänligare bilkörning.

1. Avstå

"Måste jag köra?", är den första frågan du ska ställa dig. Cirka 70 procent av de tjänstebilsresor som görs är under fem kilometer. Kan du ta dig fram på något annat sätt, med andra färdmedel eller kollektivt? Samåkning? Behöver alla anställda verkligen varsin bil?

2. Körsätt

– Inom tätbebyggt område är det viktigt att planera din körning och hela tiden titta långt fram.
– Håll en så jämn fart som möjligt.
– Undvik att stanna. Tänk exempelvis inte att du ska stanna vid ett rödljus. Istället ska du komma fram till rödljuset lagom tills det slår över till grönt så att du slipper stanna. Att klara det bygger på att du kör smart och planerar.
– Håll långt avstånd till bilen framför. Då är risken mindre att du behöver bromsa.
– Undvik att prata i telefon i bilen. När din koncentration sjunker, kör du oplanerat.
– På landsväg är det hastigheten som är viktig; kör inte för fort. Höjer du hastigheten från 90 till 110 kilometer i timmen ökar bränsleförbrukningen med 20 procent. Ökad bränsleförbrukningen är alltid sämre för miljön, och dyrare för dig.

3. Val av bil/drivmedel

När det gäller val av bil bör du fundera på vad du har för kriterier och hur viktig miljöfrågan är för ert företag.

Det finns många olika drivmedel att välja mellan. Men miljövänligheten är inte den enda parametern. Det måste också fungera rent praktiskt, till exempel genom att drivmedlet finns i infrastrukturen där du kör. Infrastrukturen är idag dåligt utbyggd för många av de miljövänligare alternativen, vilket gör dem svårare att satsa på.

– Elbilar och elhybrider är bra val i Sverige eftersom vi har ren elproduktion. Men tänk på att de inte är lika miljövänliga i länder där elen kommer från fossila bränslen.

– Biogas är det bästa valet just nu om du har möjlighet. Siffror från biogas visar på upp till 85 procent mindre utsläpp av fossil koldioxid. Det är också ett av de förnyelsebara bränslen som har en utbyggd infrastruktur.
– Etanol är ett bättre val än bensin och diesel, då den inte är fossil. Den har dessutom ännu bättre utbyggd infrastruktur än biogasen.

4. Service och tvätt

– Så fort något känns fel, åtgärda det. Att vänta kan bli både dyrt och dåligt för miljön.
– Skapa rutiner och ha noggrann kontroll över att anställda med tjänstebil sköter service och underhåll.
– Ha rätt lufttryck i däcken och köra inte med gamla däck. Det minskar utsläppet av gummi i miljön.
– Använd biologiskt nedbrytbara oljor. En droppe olja som läcker ur bilen kan annars kontaminera en liter vatten, en liter olja kontaminerar en hel simbassäng. Yrkeschaufförer har oftast bra rutin på vad man gör om det läcker olja och hur man gör rent efter sig, något tjänstebilförare kanske inte vet. Därför blir förebyggande service och underhåll, samt rätt val av olja ännu viktigare för att undvika läckage och värna om grundvattnet.
– Tvätta bilen på avsedd plats med filter och oljeavskiljare som skyddar marken från att bli förorenad. Att tvätta bilen hemma på gatan är inte tillåtet.
– Köp alltid biologiskt nedbrytbara tvättmedel och avfettningsmedel.

Slutligen: Tre snabba viktiga!
  1. Välj en energieffektiv bil med förnybart bränsle.
  2. Avstå från att köra om du kan.
  3. Ha koll långt fram så du kan planera din körning.

*Fotnot: Sifo-undersökningen genomfördes på uppdrag av Statoil under våren 2016.
www.mynewsdesk.com/se/circlek_sverige/pressreleases/stora-skillnader-i-svenskarnas-syn-paa-eco-driving-1370302

 Publicerad november 2016